Fraude onderzoek FIOD / Belastingdienst

De FIOD onderzoekt u als verdachte in een fraude zaak

Een fraude onderzoek van de FIOD / Belastingdienst tegen u als verdachte kan grote gevolgen hebben. Zo wordt u niet alleen in een onderzoek betrokken waar u wordt verhoord of zelfs aangehouden. Ook kunt u later een rechtszaak krijgen waar u zich voor de rechter moet verantwoorden. In dit soort financiële onderzoeken worden vaak hoge straffen geëist ook omdat het nadeel voor de belastingdienst al snel in de hoge bedragen kan lopen. Het is belangrijk u al in een vroeg stadium van de strafzaak te realiseren wat de risico's voor u kunnen zijn bij het afleggen van een verklaring en u zo mogelijk door een ervaren fraude advocaat te laten bijstaan.

Als u verdachte bent in een fraude onderzoek, bent u daar meestal niet van op de hoogte. Vaak begint een onderzoek met een aangifte, bijvoorbeeld van een curator in geval van een faillissement. Maar ook eem melding van een bankinstelling, op grond van de WWFT (wet ter voorkoming witwassen en terrorisme) kan aanleiding zijn voor de FIOD om een onderzoek in te stellen

 

Verhoor bij politie in fraude onderzoek

Vaak komt u pas op de hoogte dat er een onderzoek tegen u loopt, als u een uitnodiging ontvangt voor een politieverhoor. U krijgt dan een mondelinge maar vaak schriftelijke ' uitnodiging' om te verschijnen in het politiebureau. Het is daarbij mogelijk dat u dan ter plekke wordt aangehouden, wat betekent dat u niet meer vrij bent om te vertrekken. Het woord uitnodiging is overigens misleidend; immers, vrijblijvend is deze oproeping niet. Als u namelijk niet verschijnt moet u er rekening mee houden dat de officier van justitie uw aanhouding (arrestatie) buiten heterdaad kan bevelen. Dat houdt dan in dat er een politieauto voor uw woning kan verschijnen, meestal in de vroege ochtenduren, en u onder dwang wordt meegenomen. Gezien de grote impact hiervan, is het beter dit te voorkomen,

Overigens betekent het verhoor zeker niet dat u op vragen antwoord hoeft te geven. Óf en in hoeverre dit verstandig is kunt u het beste met ons (als ervaren advocaat in fraude onderzoeken) bespreken. Het verhoor kan namelijk óók een mogelijkheid zijn voor u om in een vroeg stadium uitleg te geven aan de beschuldiging, wat later in uw strafzaak een positief gevolg kan hebben of zelfs tot een vroeg einde kan leiden van uw strafzaak door een sepot van de zaak.

Kortom, altijd zwijgen is naar onze ervaring in fraude zaken niet altijd het beste advies. Maar het is wél verstandig het risico van het antwoorden op (bepaalde) vragen goed en vooraf aan uw verhoor, met ons te bespreken!

 

Aanhouding en voorlopige hechtenis

Als u wordt aangehouden bent u niet vrij te gaan waar u wilt. Dit betekent dus vrijheidsbeneming. Na aanhouding kunt u negen uur worden 'opgehouden voor onderzoek. Ook daarna kunt u worden vastgehouden; dat kan door inverzekeringstelling. U kunt dan drie dagen in voorlopige hechtenis worden gehouden om tijdens deze periode herhaaldelijk te worden verhoord en ondervraagd.

Onze ervaring is dat zeker in grotere fraude zaken dit gebeurt, om diverse medeverdachten zo onafhankelijk van elkaar te kunnen ondervragen over de bevindingen van de FIOD/Belastingdienst en om de verdachten dan te kunnen confronteren met elkaars verklaringen.

Wij treden vaak op voor mensen in fraude onderzoekene die in hechtenis worden genomen en maken regelmatig afspraken met de officier van justitie over de tijd dat iemand in verhoor wordt gehouden.

 

Inzage in uw dossier bij een fraude onderzoek

Als u wordt verhoord door de FIOD/ECD of Belastingdienst moet u zich goed realiseren dat hier vaak maandenlang en soms jarenlang onderzoek aan vooraf is gegaan. Het verhoor van u als verdachte is dan ook vaak het 'sluitstuk' in uw strafzaak. Rekent u er dan ook op dat tijdens het politieverhoor de fiod alle bevindingen in hun fraude onderzoek aan u zullen presenteren, in een zogenaamd 'verhoorplan'. Het is verstandig uw zaak van te voren met ons als uw advocaat door te nemen, om te voorkomen dat u - overvallen door allerlei stukken en verklaringen van getuigen - een verklaring aflegt dit achteraf onjuist of onverstandig blijkt te zijn geweest.

 

Recht op een advocaat in geval van een fraude onderzoek

Als u niet wordt aangehouden heeft u géén recht op een gratis pro deo advocaat in uw onderzoek. Dat recht ontstaat pas volgend de wetgeving na de verhoorfase, bijvoorbeeld als u een dagvaarding ontvangt of een oproeping bij de officier van justitie.  Als u wel wordt aangehouden dan betaalt de overheid overigens slechts 150 euro voor de hele verhoorfase. Dat dit niet toereikend kan zijn voor een goede bijstandverlening, zeker als verhoren dagenlang duren, dat zal wel duidelijk zijn.

Wij staan vaak verdachten bij in fraude zaken óók in de verhoorfase. Als u contact opneemt bespreken wij met u de mogelijkheden en geven wij u een inschatting van de kosten. Eventueel nemen wij ze zaak later op pro deo basis aan, na de verhoorfase. Ons eerste gesprek is altijd vrijblijvend én kostenloos!

Fraude onderzoek - Contactformulier

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 19 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Hij laat geen spelletje met je spelen. Open en transparant ... Lees meer
★★★★★ ☆☆☆☆☆

Direct contact met Fraude Advocaat mr. Sander Arts

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze klanten over Sander

  • Sander Arts heeft mij goed bijgestaan in een strafzaak
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  • Een Top strafrecht advocaat die verstand van zaken heeft!
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  • Zeer professioneel, duidelijk, recht door zee
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen