Horizontale fraude en een advocaat inschakelen

Fraude gericht tegen burgers of bedrijven als slachtoffer

Wordt u verdacht van horizontale fraude en zoekt u een goede, ervaren strafrechtadvocaat die u in uw strafzaak kan bijstaan? Horizontale fraude wordt zwaar bestraft en het is daarom niet onverstandig om een ervaren strafrecht advocaat in de arm te nemen.

Wat is fraude?

Fraude is een term die we allemaal gebruiken, maar er is geen duidelijke definitie van. Ook in het Wetboek van Strafrecht komt het begrip niet terug, het wordt enkel genoemd in een artikel over mensenhandel. Het Openbaar Ministerie omschrijft fraude als ‘opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen’. Aan de hand van de onderstaande voorbeelden zal dit wat verder worden uitgewerkt.

Fraude is een containerbegrip. Een strafrecht advocaat kan u bijvoorbeeld bijstaan indien u wordt verdacht van hypotheekfraude, wat veelal wordt gepleegd om een financiering bij de bank los te krijgen. Hierbij valt te denken aan het vervalsen van een werkgeversverklaring, door een fictief dienstverband te vermelden. Ook kan er bijvoorbeeld een hoger salaris worden vermeld of een loonstrook worden vervalst. Daarnaast kan een strafrechtadvocaat u bijstaan indien u wordt verdacht van bijstandsfraude ofwel uitkeringsfraude. Van deze vorm van fraude is sprake indien iemand met opzet meer uitkering ontvangt dan waar diegene daadwerkelijk recht op heeft.  Er is bijvoorbeeld sprake van uitkeringsfraude wanneer u uitkomsten uit werk niet of niet juist opgeeft, maar wel een uitkering ontvangt. Verder kan een strafrecht advocaat u bijstaan indien u verdacht wordt van verzekeringsfraude. Er is sprake van verzekeringsfraude wanneer iemand gelden uit een verzekering ontvangt, zonder daar recht op te hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand bij de verzekering aangeeft dat zijn of haar fototoestel op vakantie is gestolen, terwijl dit niet het geval is. Het enige doel hierbij is financieel gewin. Tevens kan een strafrechtadvocaat u bijstaan indien er sprake is van PGB-fraude (persoonsgebonden budget-fraude). Van deze vorm van fraude is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld zorgovereenkomsten vervalst of bewust verkeerde rekeningen stuurt, voor bijvoorbeeld zorg die nooit verleend is, met het oog op financieel gewin. Daarnaast kan een strafrecht advocaat u bijstaan indien u verdachte bent in een beleggingsfraude-zaak of een fiscale fraudezaak. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een onjuiste voorstelling van zaken doet met betrekking tot het betalen van btw, met wederom het oog op financieel gewin.

 

Verticale fraude en horizontale fraude

Er wordt in het Nederlandse rechtssysteem een onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Kortgezegd is bij verticale fraude de overheid het slachtoffer en bij horizontale fraude zijn burgers, bedrijven of financiële instellingen het slachtoffer. Horizontale fraude is een ernstige vorm van criminaliteit en het kan grote financiële en economische schade aanrichten. Fraude leidt onder andere tot aantasting van het vertrouwen. Een voorbeeld van horizontale fraude is fraude met kilometertellers. Wanneer u een auto koopt, vertrouwt u erop dat de verkoper een juiste voorstelling van zaken geeft met betrekking tot de gelopen kilometers van de auto. Wanneer dit niet het geval is, en u dus een auto koopt die meer kilometers heeft gelopen dan is opgegeven, zonder dat u dat wist, is er sprake van horizontale fraude. Deze fraude kan nadelige gevolgen hebben voor u, zo is de auto zeer waarschijnlijk minder waard dan u dacht en de auto zal wellicht eerder mankementen vertonen dan u had gedacht. De overheid is in dit geval niet het slachtoffer, maar degene die de auto heeft aangeschaft, de burger.

Daarnaast is bijvoorbeeld phishing een veelvoorkomende vorm van horizontale fraude. Het is een vorm van internetfraude waarbij mensen digitaal worden gelokt naar een valse (bank)website, om ze daar te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord, of creditcardnummer. De fraudeur krijgt hierbij de beschikking over de gegevens, met alle negatieve gevolgen van dien. De fraudeur doet zich bij deze vorm van fraude voor als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. Ook hierbij is niet de overheid het slachtoffer, maar de burger.

Een voorbeeld van verticale fraude is bijvoorbeeld de bijstandsfraude, zoals eerder omschreven. In dat geval krijgt de fraudeur immers onterecht voordeel door een beroep te doen op een overheidsvoorziening, te weten een uitkering. Horizontale fraude wordt zwaar bestraft en het is daarom niet onverstandig om een ervaren strafrechtadvocaat in de arm te nemen indien u ervan verdacht wordt.

 

Strafrecht advocaat voor horizontale fraude

Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan indien er sprake is van horizontale fraude. De raadsman kan u bijstaan vanaf uw eerste politieverhoor tot aan de (eventuele) uitspraak van de rechter. De advocaat voor horizontale fraude weet dankzij jarenlange ervaring als geen ander de weg om voor u, als verdachte, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken.

De Officier van Justitie heeft de mogelijkheid om de zaak zelf af te doen, zonder tussenkomst van een rechter. In dat geval ontvangt u een uitnodiging voor een TOM-zitting of een OM-zitting, waarbij u een transactievoorstel of een strafbeschikking wordt voorgesteld. Het transactievoorstel kan worden gezien als een geldboete, wanneer u deze betaalt is de zaak daarmee afgedaan. In de strafbeschikking legt de officier daarentegen een geldboete op of bijvoorbeeld een taakstraf. Ook wanneer u deze accepteert, is de zaak daarmee afgedaan. U heeft hierbij echter wel 14 dagen de tijd om ertegen in verzet te gaan.

Houdt u wel rekening met de negatieve gevolgen van het accepteren van een strafbeschikking dan wel een transactievoorstel. Veel verdachten vinden het aanlokkelijk klinken, door acceptatie komt de zaak immers niet voor de rechter. Maar pas op! De Officier van Justitie is niet net als de rechter onafhankelijk, het komt dan ook niet zelden voor dat de officier een hogere straf oplegt dan nodig is. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u, dankzij jarenlange ervaring, goed adviseren of de straf wel of niet passend is en kan zo een zo gunstig mogelijke uitslag voor u, als verdachte, bereiken. Daarnaast krijgt u een strafblad door het accepteren van de strafbeschikking of het transactievoorstel. Accepteer het voorstel van de Officier van Justitie dan ook niet zonder eerst contact te hebben opgenomen met een ervaren strafrechtadvocaat voor horizontale fraude. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.

KLIK HIER VOOR DIRECT GRATIS CONTACT MET EEN ERVAREN ADVOCAAT VOOR HORIZONTALE FRAUDE.

Contactformulier horizontale fraude

Contact met advocaat

Direct gratis vrijblijvend contact met een ervaren fraudeadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Ervaringen van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteiten over horizontale fraude

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.