Strafrechtadvocaat: Verdachte van een strafbaar feit?

Een ervaren advocaat & strafpleiter voor uw strafzaak

 • Verdachte, wat houdt dat eigenlijk in?

  Het opsporingsonderzoek van de politie: Verdachte en het politieverhoor
 • Aanhouding en voorlopige hechtenis

  Verdachte en van uw vrijheid beroofd voorafgaand aan de zitting bij de rechter
 • Bedreiging

  Zware mishandeling of met een misdrijf tegen het leven gericht
 • Belediging

  Aantasting van iemands goede naam of eerbaarheid: Belediging, Smaad of Laster
 • Advocaat Bijstandsfraude

  Onjuiste informatie opgegeven aan de sociale dienst of uitkeringsinstelling
 • Dagvaarding ontvangen

  U moet voor de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer verschijnen
 • Diefstal

  Wederrechtelijke toeëigening van goederen van iemand anders
 • FIOD inval

  Een fraude onderzoek van de FIOD is omvangrijk en complex. Een ervaren advocaat is dan ook noodzakelijk
 • FIOD verhoor

  Bijstand van een advocaat voor en tijdens een verhoor door de FIOD is verstandig
 • Hypotheekfraude

  Vervalsing stukken zoals loonstroken, werkgeversverklaring en verzwijgen van informatie
 • Hennepkwekerij opgerold

  Inval van politie in een hennepkwekerij: Er staat u een hoop te wachten
 • Kinderporno

  Op bezit en verspreiden van kinderporno wordt zware straffen
 • Marktplaats oplichting

  Onder valse voorwendselen geld verdienen via handel op marktplaats
 • Mishandeling & Zware mishandeling

  Het mishandelen of ernstig mishandelen van een andere persoon
 • Ontucht

  Het plegen van seksuele handelingen zonder toestemming
 • Openlijke geweldpleging

  Geweldpleging tegen goederen en personen in het openbaar
 • Rijden onder invloed

  Rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen
 • Stalking of belaging

  Stelselmatige inbreuk op de levenssfeer van andere personen
 • Uitkeringsfraude

  Het ten onrechte ontvangen van een uitkering: Valse of onvolledige informatie aan uitkeringsinstelling
 • Valsheid in geschrift

  Het valselijk opmaken of wijzigen van documenten
 • Verduistering 

  Goederen zich toeëigenen die u rechtmatig in bezit heeft
 • Verkrachting

  Het lichaam van een ander zonder toestemming binnendringen
 • Vernieling

  Vernielen of beschadigen van andermans goederen
 • Winkeldiefstal

  Het toeëigenen van zaken uit een winkel wordt tegenwoordig fors bestraft
 • Zedendelict

  Op seksueel misbruik van andere personen staan zware straffen
 • Fraude en oplichting

  Door valse hoedanigheid of trucs misleiden van mensen
 • Poging tot doodslag

  Het zonder voorafgaand plan proberen te doden van iemand
 • Hoger beroep

  Het instellen en voeren van een strafzaak in hoger beroep bij het Gerechtshof
 • Illegaal vuurwerk

  Bezit of handel in illegaal vuurwerk
 • Heling

  Het kopen, verkopen of bezitten van gestolen voertuigen of artikelen
 • Witwassen

  Het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen
 • Vals geld/Valsemunterij

  Het namaken van geld, met als doel om het als echt en onvervalst uit te geven
 • Verboden wapenbezit

  Het bezit of gebruik van wapen of munitie
 • meervoudige kamer

  Dagvaarding voor meervoudige strafkamer van de rechtbank
 • strafrechtadvocaat

  Een ervaren strafrechtadvocaat voor uw strafzaak
 • Horizontale fraude

  Fraude met burgers of bedrijven als slachtoffer
 • Strafbeschikking

  Accepteer nooit zomaar een strafbeschikking
 • Huiselijk geweld

  Geweld in huiselijke kring & tijdelijk huisverbod
 • Cybercrime

  DDOS, Computervredebreuk, Hacking, Internetoplichting, Grooming, identiteitsfraude, Spamming & Bombing, online afpersing, illegaal downloaden, computercriminaliteit
 • Artikel 6 wegenverkeerswet verkeersongeval

  Veroorzaken van verkeersongeval met zwaar letsel of dood als gevolg. Artikel 6 Wegenverkeerswet
 • OM zitting

  Voornemen tot strafbeschikking - Oproeping officier van justitie om te verschijnen bij omzitting of hoorzitting
 • Pinpasfraude

  Fraude met pinpas en witwassen van geld
 • Whatsappfraude

  Oplichting of fraude via whatsapp
 • Klaagschrift Rijbewijs

  Klaagschrift of bezwaarschrift tegen invordering rijbewijs
 • Omzetting Taakstraf

  bezwaarschrift tegen omzetten van taakstraf

Onze advocaten staan voor u klaar