Pinpasfraude & hulp van fraude advocaat

Fraude met pinpas en witwassen van geld

Als je verdacht wordt van pinpasfraude, zal de politie vaak een onderzoek instellen. Op een gegeven moment wordt je verhoord. Mogelijk per uitnodigingbrief om te verschijnen in het politiebureau voor een politieverhoor. Ook wordt de bankrekening vaak geblokkeerd en kan de bank zelfs de bankrekening opzeggen en de fraude in een register plaatsten zodat het niet meer mogelijk is ergens een bankrekening af te sluiten. De gevolgen van pinpasfraude zijn dan ook groot!

Pinpasfraude kan op verschillende manieren plaatsvinden. Meestal vraagt een persoon om uw bankpas te mogen gebruiken. Vaak tegen een vergoeding. Vervolgens worden er betalingen op uw bankrekening gedaan. Op een gegeven moment wordt de bankrekening geblokkeerd en zal de bank een onderzoek instellen. Dan blijkt ineens dat de gelden door bijvoorbeeld oplichting, whatsappfraude of diefstal te zijn verkregen. De dader is dan al vaak gevlogen en de persoon die zijn pinpas heeft gegeven zit dan met de gevolgen. Vaak een geblokkeerde bankrekening en een onderzoek door politie. En later mogelijk een dagvaarding voor de politierechter of om-hoorzitting....

 

Politieverhoor voor pinpasfraude

Als u te maken krijgt met pinpasfraude omdat u de bankpas heeft uitgeleend of aan anderen heeft gegeven, zult u worden opgeroepen voor een politieverhoor. Tijdens dit verhoor zal de politie de illegale transacties op uw bankrekening met u bespreken en u confronteren met de resultaten van het onderzoek van de bank. 

Vaak heeft de bank, zoals de ING bank of de ABN-Amro bank al met u gesproken. Het is verstandig dat u dan geen verklaring aflegt tegen de bank, die later tegen u kan worden gebruikt. De bank zal u namelijk níet op uw zwijgrecht te hoeven wijzen, wat u wél heeft bij een politieverhoor dat later plaatsvindt. Maar de verklaring die u aflegt tegenover de bank, kan later wél gewoon in de strafzaak tegen u worden gebruikt, via deze achterdeur. Kortom: Wees voorzichting met wat u zegt, zowel tegenover de bank die contact met u opneemt áls tegenover de poltitie. U kunt hiervoor gratis contact opnemen met een advocaat door het invullen van het contactformulier.

Het is belangrijk u bij het politieverhoor door een fraude advocaat te laten bijstaan.  Als advocaat gaan wij met u mee naar het politiebureau, wij bespreken uw zaak met u voor en zorgen ervoor dat u niet onnodig onder druk wordt gezet. Ten slotte zorgen wij ervoor dat uw verklaring op een goede manier op papier wordt gezet. Dit is belangrijk, omdat uw verklaring later in uw strafzaak tegen u kan worden gebruikt en niet eenvoudig te herroepen zal zijn. Ook niet niet willen ondertekenen van een verklaring, heeft weinig gevolgen voor de bewijswaarde.

 

Wat is pinpasfraude eigenlijk?

Pinpasfraude betekent in feite dat u zich samen met anderen schuldig maakt aan een strafbaar feit, als deze rekening wordt gebruikt om crimineel geld op te storten. Vaak worden mensen dan als zogenaamde 'katvanger' gebruikt. Al snel zult u dan voor witwassen worden aangesproken. Dit betekent dat u wist óf had moeten weten dat er crimineel geld op uw rekening zou worden gestort.

Als u zélf de pinpas van een ander misbruikt, kunt u ook als medepleger van witwassen worden aangesproken, of voor het plegen van oplichting/fraude. 

Niet elk in gebruik geven van uw pinpas aan derden is strafbaar. Het hangt van de omstandigheden af óf er sprake is van strafbaar handelen en dus pinpasfraude. Kende u de persoon bijvoorbeeld aan wie u de pas gaf? Wat is er afgesproken en kreeg u een vergoeding?

Het is belangrijk hierover een juiste verklaring af te leggen bij politie en u niet onder druk te laten zetten. Wij bespreken uw strafzaak met u en bereiden uw politieverhoor met u zo goed mogelijk voor. Tijdens het verhoor staan wij naast u en zorgen wij dat de zaak goed is voorbereid, om zo mogelijk een sepot te bereiken of een goede postitie mocht het later tot een rechtszaak of dagvaarding komen. Wij hebben als advocaat ervaring met zaken over pinpasfraude en witwassen.

 Klik hier voor gratis contact met een fraude advocaat voor pinpasfraude

 

Pinpasfraude straf

Op pinpasfraude staan hoge straffen. Dit hangt ook af van de schade die is veroorzaakt. Hierin zit gelijk het gevaar van het afstaan van een bankpas: Je weet niet wát iemand er precies mee doet en hoe hoog de schade zal zijn die ermee wordt veroorzaakt!

Vaak zijn dit forse werkstraffen, maar ook een gevangenisstraf is niet uitgesloten als de schade (dus het ontvreemde geldbedrag of beoogde te ontvreemde bedrag) groter is. Wij kunnen u na bespreking van uw zaak meestal een inschatting geven van de straf die bij een veroordeling kan worden verwacht.

 

Schadevergoeding voor slachtoffers van pinpasfraude

Los daarvan is het gebruikelijk dat de schade die mensen hebben geleden op de verdachte wordt verhaald, dus bovenop een straf bij een veroordeling voor pinpasfraude. En ten slotte zal een bank altijd aangifte doen van fraude en de bankrekening blokkeren. Ook zal dit worden vermeld in een fraude-register, het zogenaamde IVR (interne verwijzingsregister) en EVR (externe verwijzingsregister).

Ook krijgt u bij een veroordeling of strafbeschikking voor pinpasfraude een strafblad, wat gevolgen kan hebben bij het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij bijvoorbeeld een sollicitatie.

Gezien de grote gevolgen bij een veroordeling voor pinpasfraude is het dan ook belangrijk om zo snel mogelijk een deskundig fraude advocaat in te schakelen als u wordt verdacht.

 

Politierechter of om-zitting 

Na het politieverhoor zal het proces-verbaald over de pinpasfraude, dus zegmaar het dossier, worden verstuurd (ingezonden) aan het openbaar ministerie. De officier van justitie zal dan bepalen wat er met uw zaak gebeurt. Deze kan, afhankelijk van het aanwezige bewijs, worden gesloten. Dit noemt men een sepot. Dit kan ook onder voorwaarden gebeuren.

Ook is het mogelijk dat u een dagvaarding of oproeping krijgt om te verschijnen bij de politierechter of officier van justitie. Dit betekent dat u zich moet verantwoorden bij de strafrechter óf bij en om-hoorzitting bij de officier van jusitie.

Als ervaren strafrechtadvocaat staan wij u ook bij deze zitting bij om zo mogelijk een vrijspraak te bepleiten of een zo laag mogelijk straf voor u te bereiken.

Contactformulier pinpasfraude

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


mr. Sander Arts

Advocaat bij pinpasfraude

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Contactformulier pinpasfraude

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Weblog pinpasfraude