Hoe de geldezel aangemerkt werd als verdachte

Hoe de geldezel aangemerkt werd als verdachte

Geldezel, money mule of katvanger… én verdachte van witwassen.

Witwassen, voor velen van ons een onbekend begrip. Wat is witwassen en waar moeten we dan aan denken? Witwassen is vastgelegd in artikel 420bis van het wetboek van strafrecht.

 

Artikel 420bis van het wetboek van strafvordering

Het artikel luidt als volgt:

"Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:

hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf;

hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf.

Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten."

 

Verschillende varianten van witwassen

We kennen verschillende varianten van witwassen. Er is een tweedeling te maken: opzetwitwassen en schuldwitwassen. Voor het opzetwitwassen is de ‘wetenschap’ van belang. Daarnaast zijn er nog tal van andere varianten te bedenken, maar deze laat ik buiten de omvang van dit artikel.

 

Schuldwitwassen in het geval van katvangers, geldezels of money mules

In de meeste gevallen is er in het geval van katvangers, geldezels of money mules geen sprake van opzetwitwassen, maar wel van schuldwitwassen. In het geval van schuldwitwassen kan de verdachte (de geldezelf, money mule of katvanger dus) toch worden veroordeeld omdat hij / zij redelijkwijs had moeten weten, moest vermoeden dat het voorwerp (het geld) afkomstig was uit enig misdrijf. Voor de bewezenverklaring door de officier van justitie bij een OM-zitting of door de rechter bij de rechtbank, dient er bij de verdachte sprake te zijn van een grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid ten aanzien van de omstandigheden van het geval.

 

Schuldwitwassen en opzetwitwassen volgens de Hoge Raad

Schuldwitwassen heeft aldus betrekking op de verdachte die niet wist, maar wel redelijkerwijs had moeten weten (had moeten vermoeden) dat het geld uit enig misdrijf afkomstig was. In 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin is overwogen dat er in het geval van opzetwitwassen altijd sprake is van schuldwitwassen (opzet al dus altijd in elk geval schuld moeten omvatten.

 

De geldezel, katvanger, money mule…

En nu? Bankrekening geblokkeerd, een EVR-registratie, uitnodiging voor een politieverhoor.. Het slachtoffer: de geldezel, katvanger of ook wel money mule genoemd wordt ineens aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit… U heeft een verklaring afgelegd bij de politie, mogelijk zelfs een aangifte gedaan omdat er misbruik van hen is gemaakt… en dan volgt de oproep voor een zitting. Dit kan een zitting bij de politierechter zijn of een zitting bij de officier van justitie. Tijdens deze zitting zal de verdenking van het strafbare feit besproken worden met de verdachte en zal een straf worden geformuleerd. Wij raden iemand die slachtoffer is geworden van witwassen, iemand die is gebruikt als geldezel, money mule of katvanger altijd aan om tijdig een strafrechtadvocaat te raadplegen en om zeker niet alleen naar een politieverhoor of zitting te gaan.

 

Contact met strafrechtadvocaat

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan direct contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten op.