Gebruikt als geldezel? Zaak geseponeerd: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Zaak van geldezel door de officier van justitie geseponeerd

Officier van jusitie besluit zaak te seponeren vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in zaak waar verdachte werd aangemerkt als geldezel. 

Op 8 april 2021 moest een cliënte van ons kantoor verschijnen om een zogenoemde OM-zitting. Zij heeft daartoe een uitnodigingsbrief ontvangen van de officier van justitie omdat deze haar heeft aangemerkt als verdachte is een strafzaak aangaande het witwassen van criminele gelden.

 

Money laundering, witwassen, katvanger, geldezel…

Het is vandaag de dag geen uitzondering meer: de verdenking van witwassen. Er zijn inmiddels al veel termen aan dit strafbare feit gekoppeld: money laundering, katvanger van… money mule… geldezel... Hoe gaat dit strafbare feit in zijn werk? Hoe kunnen deze (veelal jonge meisjes) ineens worden aangemerkt als verdachte in een strafzaak en hebben zij recht op een strafrechtadvocaat om hen bij te staan in deze zaken? Veel vragen en in dit artikel ga ik proberen deze te beantwoorden.

 

Modus operandi geldezel / katvanger

In veel gevallen worden de relatief jonge meisjes benaderd via social media of zij geld willen verdienen, het is allemaal onschuldig, niets strafbaars aan etc. Het enige dat ze moeten doen is hun rekening en soms ook hun bankpas en pincode beschikbaar stellen zodat er geld op de rekening kan worden gestort en er ook weer afgehaald kan worden. Deze verzoeken gaan soms gepaard met een zielig verhaal als: mijn rekening is geblokkeerd maar ik moet wel vandaag geld overmaken voor mijn zieke opa of oma… Dit laatste is natuurlijk niet het geval, maar dat weten de personen die hun rekening te beschikking stellen niet.

 

In deze strafzaak lag het iets anders volgens de strafrechtadvocaat

In deze zaak is er ook geld overgemaakt op de rekening van mijn cliënte én het geld is binnen afzienbare tijd ook weer van de rekening afgehaald. De bank ziet deze transacties als frauduleuze transacties en blokkeert de bankpas. Cliënte merkt op dat haar bankpas is geblokkeerd, neemt direct contact met de bank op en doet ook direct aangifte van diefstal van haar bankpas aangezien zij deze niet meer kan vinden en ze er dus vanuit gaat dat haar bankpas is gestolen.

 

Uitnodiging politieverhoor

Ondanks dat cliënte aangifte heeft gedaan van diefstal van haar pinpas, wordt zij toch door de politie uitgenodigd op het bureau voor een politieverhoor. Bij de politie verwijst zij naar haar reeds eerder afgelegde verklaring en gaat ze weer naar huis. Geheel tegen al haar verwachtingen in ontvangt zij een brief voor een OM-hoorzitting.

 

Uitnodiging OM-zitting en bijstand strafrechtadvocaat

Cliënte heeft een uitnodiging ontvangen voor een OM-zitting in Haarlem, dit is voor haar ver reizen aangezien zij zelf bij Breda net over de grens in België woont. Ze laat zich op de zitting bijstaand door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ter zitting wordt het dossier uitvoerig besproken: de aangifte, het contact met de bank, het contact met de politie, de plaats van het delict, de woonplaats van cliënte en waar zij naar school gaat. De strafrechtadvocaat concludeert uiteindelijk dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier aanwezig is om een straf op te leggen, er is aldus geen ruimte voor het oplegging van een strafbeschikking. De officier van justitie volgt de strafrechtadvocaat en seponeert de zaak.

Sepotcode 02: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs!