Witwassen uitgelegd door de strafrechtadvocaat

Pinpasfraude uitgelegd door de strafrechtadvocaat

Katvangers, geldezels... de strafrechtadvoaat legt uit!

Je bent oud genoeg om een bankrekening te openen bij de bank. Vol trots ga je naar de bank (of doe je dat online) en hopla… je hebt je eigen rekening! De pinpas en de pincode worden separaat per post naar je huisadres verzonden. In de begeleidende brief staat nog hoe je de bankpas kan activeren, maar als dat allemaal eenmaal is gelukt dan kan je geld van je bankrekening afhalen. Maar…. Helaas zijn er ook veel mensen die misbruik maken van deze jonge mensen die een rekening hebben geopend: de zogenoemde katvangers!

De strafrechtadvocaat legt uit: wat is een katvanger

Overal lezen en horen we de laatste tijd steeds vaker de waarschuwingen voor het fenomeen fraude, geldezel, moneymule, katvanger etc. De strafrechtadvocaat zal kort en beknopt uitleggen wat hier nou precies mee bedoel wordt, waar u op moet laten én wanneer u zich misschien toch (onbewust) schuldig maakt aan een strafbaar feit…

Strafrechtadvocaat in zaken voor katvangers en geldezels

Als strafrechtadvocaat worden wij met enige regelmaat gebeld door jonge mensen en/of hun ouders. Meestal is dit naar aanleiding van een blokkade van hun pinpas en een begeleidende brief van de bank waaruit het voorgaande blijkt. De rekening is geblokkeerd, wordt opgeheven en een registratie volgt waardoor zij acht jaar niet meer bij die betreffende bank mogen bankieren. De reden hiervoor is (meestal) gelegen in het feit dat deze personen hun bankpas en bijbehorende pincode aan derden hebben verstrekt.

Fraude door middel van bankpassen en pincodes

Hoe kan dat nou? Wie leent zijn bankpas nou uit… Het zal u misschien verbazen, maar het gebeurt met enige regelmaat. De bankpassen worden ‘uitgeleend’ aan zogenaamde vriendjes of andere kennissen. Soms krijgen de eigenaren van de bank, de uitleners hiervoor een kleine vergoeding: de zogenoemde geldezels of katvangers ontvangen dan een klein bedrag voor het ter beschikking stellen van hun rekening aan deze personen. En juist deze vergoeding maakt dat je extra alert moet zijn, want dat klopt toch niet, dat je misschien wel honderden euro’s kan verdienen aan het gegeven dat je je bankpas en pincode ter beschikking hebt gesteld. Dit is een voorbode dat je moet weten: die zou wel eens goed mis kunnen zijn!

Neem contact op met een strafrechtadvocaat!

Na een frauduleuze transactie blokkeert de bank doorgaans de bankrekening en ook komt de politie al snel in beeld. Er is namelijk iemand een hoop geld kwijtgeraakt. En dat geld is op de rekening van de katvangers en geldezels overmaakt… De grote jongens hebben het geld in de meeste gevallen al vlug van de rekening afgehaald of alweer doorgestort naar een andere rekening en zijn dus onvindbaar. De enig persoon die relatief makkelijk te vinden is: is de rekeninghouder.

Vervolging van de geldezels en katvangers

De katvangers worden bij de politie uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring. Dit kan in het bijzijn van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Na afloop van het politieverhoor wordt in alle gevallen de zaak voorgelegd aan de officier van justitie. De officier van justitie is de persoon die gaat kijken of er voldoende is om de vervolging voort te laten duren of dat de zaak geseponeerd dient te worden. Gaat de officier van justitie vervolgen dan hij ervoor kiezen om te dagvaarden bij de politierechter of de meervoudige kamer. Maar het is ook goed mogelijk dat er een oproep gestuurd wordt voor een OM-hoorgesprek bij de officier van justitie voor het opleggen van een strafbeschikking.

Ga nooit zonder strafrechtadvocaat naar zo’n zitting. De strafrechtadvocaat bewaakt het proces en zal samen met de verdachte de strategie bepalen en de verdediging ter zitting voeren. Bent u verdachte in een strafzaak? Neem dan direct contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.