Fraude Advocaat

Een ervaren fraudeadvocaat voor uw fraudezaak

Als u van fraude wordt verdacht is het van belang om zo snel mogelijk een ervaren fraude advocaat in te schakelen. Aan de hand van de processtukken kunt u dan snel beoordelen waar u van wordt verdacht en welke onderzoeksbevindingen de politie of de FIOD tegen u heeft gevonden. Op dat moment kunt u ook aan de hand van het dossier de verdediging opzetten, waaronder het horen van getuigen.

Een fraude onderzoek kan een enorme impact hebben op mensen die worden verdacht. DIt is ook logisch. Fraude wordt in Nederland streng bestraft. Daarbij komt dat een onderzoek langere tijd kan duren waarbij ook doorzoekingen (huiszoeking of kantoorzoeking) regelmatig voorkomen. 

 

Horizontale fraude en advocaat

Als u verdacht wordt van het plegen van horizontale fraude, dan houdt dit in dat u andere mensen (burgers), bedrijven of banken zou hebben benadeeld. Dit kan zijn door een vorm van oplichting, zoals hypotheekfraude. Je kan dan denken aan het aanleveren van valse hypotheekstukken, zoals vervalste loonstroken of een vervalst arbeidscontract. Ook kan u worden verdachte van internetoplichting, zoals het laten leveren van goederen op iemands anders naam zonder daarvoor te betalen. Ook het in andere zin oplichten en benadelen van mensen of bedrijven, zoals het plegen van valsheid in geschrift met financiële gevolgen, kan onder horizontale fraude worden gebracht. Denk aan faillissementsfraude, fraude in de zorg (toeslagenfraude / PGB), identiteitsfraude of verzekeringsfraude.

Door deze fraude kan grote financiële schade ontstaan en er worden dan ook stevige straffen opgelegd bij veroordeling voor horizontale fraude. Ervaren fraude advocaat mr. S. (Sander) Arts staat veel klanten bij in fraude zaken. Het is van belang om snel duidelijkheid te krijgen in uw zaak en niet zomaar zonder overleg of goede reden af te wachten. Mogelijk moeten er getuigen worden gehoord of ontlastend bewijs worden verzameld door justitie? En wellicht heeft men helemaal niet een sluitende strafzaak maar wordt hij wel zo gepresenteerd?

Het is belangrijk dat uw advoaat de processtukken zal opvragen en u zal adviseren hoe u ervoor staat en wat u mogelijk kunt doen. Dat kan u mogelijk een onjuiste of te hoge veroordeling besparen. Dit geldt temeer in grotere fraude onderzoeken, van de Belastingdienst / FIOD (Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst) of SIOD (Sociale inlichtingen en opsporingsdienst). Vaak lopen die lang en wordt u aan het einde van het onderzoek ineens geconfronteerd met een veelvoud aan stukken en beweringen. Ga dan nog maar eens het tegendeel aannemelijk maken!

Als u het formulier invult kunt u gratis en vijblijvend in gesprek komen met een ervaren fraude advocaat die veel mensen naar tevredenheid heeft bijgestaan

 

Verticale fraude en advocaat

Als u verdacht wordt van het plegen van horizontale fraude, dan houdt dit in dat wordt verdacht als burger de overheid financieel te hebben benadeeld, door bijvoorbeeld oplichting of valsheid in geschrift. Je kan dan denken aan belastingfraude, of btw-fraude (fraude met de omzetbelasting) zoals een btw-carrousel, waarbij vaak tegen het zogenaamde '0-tarief' aan het buitenland diensten worden geleverd, waarbij men deel uitmaakt van een keten van personen en bedrijven met het oogmerk de BTW in het buitenland niet af te laten dragen waarbij bedrijven failliet gaan of de betrokken personen met de noorderzon vertrekken (die bedrijven heten dan vaak 'missing traders' of zogenaamde 'ploffers')

Nu het financiële systeem op vertrouwen is gebaseerd, worden ook voor deze fraude feiten stevige straffen opgelegd, zeker als de benadeling oploopt. Als uitgangspunt gelden navolgende straffen voor fraude, waarbij wij als uw advocaat aan de hand van dossierstudie een meer gerichte inschatting kunnen geven (Let op: het zijn algemene uitgangspunten; élke zaak is maatwerk!).

Fraude Benadelingsbedrag Tot € 10.000,-- 1 week – 2 maanden gs ov / ts b. € 10.000,-- tot € 70.000,-- 2-5 maanden gs ov / ts c. € 70.000,-- tot € 125.000,-- 5-9 maanden gs ov / ts + gs vw d. € 125.000,-- tot € 250.000,-- 9-12 maanden gs ov e. € 250.000,-- tot € 500.000,-- 12-18 maanden gs ov f. € 500.000,-- tot € 1.000.000,-- 18-24 maanden gs ov g. € 1.000.000,-- en hoger 24 maanden - maximum gs ov

Deze straffen staan lós van een eventuele terugbetalingsverplichting, zoals de ontnemingsvordering die in een strafzaak kan worden opgelegd.

 

Wat doen wij als fraude advocaat in uw strafzaak?

WIj staan mensen bij als fraude advocaat in strafzaken op vele momenten. Vaak al bij het politieverhoor, als mensen een oproeping krijgen om te verschijnen in het politiebureau om een verklaring af te leggen. Het is van belang juist op dát moment al goed na te denken over uw proceshouding. Ook indien u onschuldig bent is een verklaring die tegen u kan worden gebruikt snel afgelegd, zeker nu u vaak met vermeende resultaten wordt geconfronteerd waar u zich niet op heeft kunnen voorbereiden. u bevindt zich daarbij in een afhankelijke positie waarbij u de neiging kunt hebben 'maar een verklaring af te leggen om er zo snel mogelijk vanaf te zijn'. Dat is een gevaarlijke situatie; een eenmaal afgelede verklaring past u later niet zomaar meer aan, ook al is die onjuist. Als advocaat staan wij aan uw zijde en zorgen wij voor een voorbereiding van uw verhoor en zorgen wij er ter plekke voor dat het verhoor goed verloopt en u niet de verkeerde beslissingen neemt onder de druk die u wordt opgelegd. U kunt ook een time out vragen voor overleg met ons tijdens uw verhoor.

In het verdere traject vragen wij de processtukken voor u op en zonodig starten wij in overleg met u daarvoor een procedure bij de rechtbank. Na bestudering daarvan kunnen we samen met u uw positie bepalen en eventuele onderzoekswensen in uw belang bespreken. Ook staan wij u vervolgens tot het einde bij, zoals een om-ziting, een bijeenkomst bij de officier van justitie waar u een strafbeschikking kan worden opgelegd. Of bij de politierechter of meervoudige strafkamer voor fraudezaken.

Als u het formulier invult nemen wij gratis contact met u op om de mogelijkheden in uw strafzaak te bespreken.

mr. Sander Arts

Fraude advocaat

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Strafrechtadvocaat legt uit: Horizontale & Verticale fraude

Fraude advocaat: horizontale fraude en verticale fraude uitgelegd

Uitleg over fraude door een strafrechtadvocaat

Het fraude onderzoek

U bent verdachte. Wat nu?

Meer informatie over het FIOD onderzoek  als u wordt verdacht van economische fraude

Fraude Advocaat Nieuwsberichten

Verspeel geen rechten. Gratis contact met een Fraude Advocaat!

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.