Witwassen Fraude Onderzoek

Fraude onderzoek naar opzetwitwassen of schuldwitwassen

Een fraudeonderzoek naar witwassen kan grote gevolgen hebben. Zo wordt door de FIOD/Belastingdienst vaak beslag gelegd op bankrekening en vervoersmiddelen. Ook is een doorzoeking van uw woning niet uitgesloten en kunt u vaak langdurig worden verhoord, soms gedurende meerdere dagen, waarbij u wordt aangehouden en van uw vrijheid beroofd. Het is dan verstandig niet zomaar een verklaring af te leggen voordat u met een advocaat met ervaring in fraude zaken heeft gesproken

Witwassen fraude onderzoek

Fraude onderzoeken naar witwassen hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Niet alleen komt dit door een andere aanpak van justitie, namelijk het volgen van de criminele herkomst van het vermogen, maar ook door het toenemen van mogelijkheden voor justitie om signalen te krijgen van mogelijk witwassen. Zo zijn banken maar ook bedrijven verplicht (anoniem) melding te doen van mogelijk verdachte transacties, op grond van de Wet WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Nu banken ook eerder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als zij onzorgvuldig handelen (onder andere op grond van de 'safe haven jurisprudentie'), zijn zij mede gezien hun strafrechtelijke meldingsverplichting voorzichtiger geworden dan voorheen. Kortom: Bij enige twijfel worden vragen gesteld en zelfs bankrekeningen geblokkeerd of melding gedaan aan het meldpunt op grond van de WWFT. Vervolgens wordt dan een onderzoek door de FIOD/Justitie uitgevoerd naar de herkomst van mogelijk crimineel vermogen, met alle gevolgen voor u van dien!

 

Opzetwitwassen en schuldwitwassen en gewoontewitwassen

Bij witwassen wordt de herkomst van vermogen verborgen, dus verhuld. Dit betekent dat gelden door bv-constructies kunnen worden omgezet, zeg maar omgekat. Ook kan de herkomst worden verhuld door het laten lopen van gelden over rekeningen van andere personen, het omzetten via bitcoins of het aankopen van zaken. Het gaat dus niet om het enkele kopen van zaken met geld uit criminele bron verkregen of het enkele storten van crimineel geld op een bankrekening: het gaat om een zogenaamde handeling om de bron lastiger te doen ontdekken (verhullen).

Het gaat daarbij ook niet om het enkele verbergen van geld of vermogen 'uit uw eigen misdrijf verkregen'. Kortom, het gaat om specifieke 'verhullingshandelingen'  of ' omzettingshandelingen' om ontdekking lastiger te maken voor justitie.

Bij opzetwitwassen doet men dit opzettelijk. Bij schuldwitwassen maakt men zich aan deze handelingen schuldig terwijl je (zeer) goed moet vermoeden dat het geld een criminele herkomst heeft. Opzetwitwassen is erger, maar ook bij schuldwitwassen kunnen tegenwoordig forse straffen volgen, zeker als het om grote bedragen gaat.

Gewoontewitwassen betekent dat witwassen vaker wordt gepleegd, kortom dat er een 'gewoonte' van wordt gemaakt. Dit wordt uiteraard nog zwaarder bestraft.

 

Zwijgrecht en politieverhoor voor witwassen

Voorheen was het niet onverstandig geen verklaring af te leggen en justitie ' maar te laten bewijzen dat van witwassen sprake was'. Tijden zijn echter veranderd. Met name bij witwaszaken, wordt op grond van uitspraken van de Hoge Raad verwacht dat van vermogen waar geen duidelijke legale herkomst voor is komen vast te staan, aan de kant van de verdachte enige (aannemelijke) uitleg wordt gegeven. Kortom, als justitie aantoont (vaak middels een vergelijking van bekende legale bronnen van inkomsten en vermogen) dat niet duidelijk is dat het inkomen legaal kan zijn verkregen, wordt van u verwacht een aannemelijke uitleg te geven voor het aangetroffen inkomen of vermogen. Hiermee zijn de rollen in zekere zin omgedraaid en het is dan ook belangrijk samen met uw advocaat in een vroeg stadium te bespreken óf en zo ja wélke uitleg aan bepaalde bevindingen van de officier van justitie kan worden gegeven.

De vraag die beantwoord moet worden is of de verdachte en zijn medeverdachte hiermee ook ten aanzien van het overige bij hen in beslag genomen geld het - gelet op de omstandigheden rond de aanhouding - op zich gerechtvaardigde vermoeden dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is met een concrete, min of meer verifieerbare en niet reeds op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afdoende hebben bestreden.

 

Advocaat voor uw strafzaak voor witwassen

Bij een strafzaak voor witwassen is het belangrijk direct een ervaren fraude advocaat in te schakelen. Dossiers zijn vaak complex en dwangmiddelen (zoals beslag en hechtenis) volgen vaak, met een groot gevolg. Daarbij is het zoals besproken niet altijd verstandig maar 'gewoon' een beroep te doen op uw recht om te zwijgen, nu dit zeker bij fraude onderzoeken in de jurisprudentie (uitspraken) tegen u kan gaan werken.

ls u het contactformulier invult, neemt een advocaat met ervaring in fraude onderzoeken voor witwassen gratis en vrijblijvend contact met u op om uw zaak te bespreken

Contactformulier Advocaat voor witwassen

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


mr. Sander Arts

Advocaat Witwassen

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Actualiteit Fraudeonderzoek

Strafrechtadvocaat Wat wij bieden

  • gesprek met ervaren advocaat 
  • Vrijblijvend gratis gesprek
  • Géén stagiaire op uw zaak
  • Landelijk & ook pro deo!