Bedrieglijke bankbreuk Fraude onderzoek door FIOD/ECD/Belastingdienst

Faillissementsfraude onderzoek

Als u verdacht wordt van faillissementsfraude, kan bedrieglijke bankbreuk hiervan een onderdeel uitmaken. Dit houdt  kort gezegd in dat u opzettelijk of bedrieglijke handelingen zou hebben verricht, om schuldeisers bij faillissement te benadelen

Van bedrieglijke bankbreuk kan sprake zijn als u als gefailleerde een schuldeiser heeft bevoordeeld, baten of lasten heeft verdicht of goederen aan de boedel van het faillissement heeft onttrokken.

Kort gezegd houdt dit in dat u ten onrechte (meestal kort voor datum faillisssement) gelden of goederen uit het bedrijf heeft gehaald, terwijl u wist danwel moest weten dat de onderneming failliet zou worden verklaard. Ook als u ten onrechte in die situatie schuldeisers bevoordeeld, kan van strafbare bedrieglijke bankbreuk sprake zijn.

 

Administratie niet aan curator uitgeleverd

Ook als u geen boekhoudingswerkzaamheden heeft uitgevoerd of de boekhouding niet uitlevert aan de curator, kan sprake zijn van een vorm van bedrieglijke bankbreuk. Hier ontstaan vaak de nodige juridische discussies: Immers, wannéér voldoet u eigenlijk aan die verplichting? En wat als de administratie (bijvoorbeeld door onmacht zoals brand, diefstal) verloren is gegaan?

Regelmatig hebben wij zaken waarin deze aspecten spelen en waarbij niet zelden van discussies of zelfs ruzies sprake is tussen gefailleerde en curator.

Als advocaat staan wij u in een vroeg stadium bij van het politieverhoor tot aan de eventuele latere strafzaak. Het is daarbij van groot belang snel te beoordelen welke stukken u heeft uitgeleverd aan de curator en over welke stukken u eigenlijk beschikt. Dit ook om latere discussies te voorkomen, over de volledigheid van de door u aangeleverde administratie. Zijn bijvoorbeeld inventarislijsten door de curator afgegeven? Heeft de FIOD wel zelfstandig onderzoek uitgevoerd aan de administratie of is dit aan de curator overgelaten, die zelf belang kan hebben bij het faillissement en de beschuldiging van fraude?

 

Straf op bedrieglijke bankbreuk

Op bedrieglijke bankbreuk staan hoge straffen, niet zelden een gevangenisstraf afhankelijk van het veroorzaakte nadeel aan de boedel in het faillissement. Zeker nu de overheid de laatste jaren hiervan een speerpunt heeft gemaakt. Het strafrechtelijke ingrijpen (strafzaak) wordt vaak als uitgangspunt genomen, waarbij navolgende punten van belang kunnen zijn bij de beoordeling door het Openbaar Ministerie:

− omvangreikheid fraudebedrag;

− misbruik van rechtspersonen;

− ondoorzichtige eigendomsverhoudingen of bestuurdersrelaties of gebruik van een stroman;

− georganiseerd verband;

− andere vermogensdelicten;

− branchegebonden;

− persoon van de verdachte(n) (recidivist, publieke functie, voorbeeldfunctie).

 

Gevangenisstraf is het uitgangspunt en ook een bestuursverbod van een onderneming is mogelijk bij een veroordeling.

 

Faillissementsfraude en een strafrechtspecialist

Zaken over faillissementsfraude en bedrieglijke bankbreuk en de volledigheid van de administratie zijn vaak complexe onderzoeken en strafzaken. Ook zij de straffen niet mis en is het vaak belangrijk in een vroeg stadium aan de slag te gaan om tegenwicht te kunnen bieden aan (soms te snelle) conclusies en bevindingen van de FIOD of de curator. Als strafrechtadvocaat met veel ervaring in FIOD onderzoeken staat mr. Sander Arts u bij. Hij staat van het begin van uw strafzaak aan uw kant, geeft aan wat er moet gebeuren. Hij  staat bekend om zijn informele maar directe benadering. Correct, maar fel en duidelijk als dat nodig is. Óók in richting van de FIOD of curator.

Hij heeft in vele FIOD zaken opgetreden, waaronder landelijk bekend staande strafzaken, waaronder de zaak Partrust (1 en 2) (beleggingsfraude beschuldiging en bedrieglijke bankbreuk).

Als u het formulier invult neemt hij gratis en vrijblijvend contact met u op.

mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Contact met Advocaat

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Actualiteit bedrieglijke bankbreuk

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.

Contactformulier voor bedrieglijke bankbreuk

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.