Strafrechtadvocaat - kinderporno & advocaat

Tegenwoordig beschikt iedereen over internet, waardoor het bezit en verspreiden  van kinderporno is toegenomen. Bij kinderporno is er sprake van seksueel misbruik van kinderen. Hierdoor zijn de straffen voor kinderporno hoog. Ook is dit een speerpunt van Justitie. Heeft u een dagvaarding ontvangen voor het downloaden van kinderporno of wordt u verdacht door de politie? Dit is een ernstige zaak die vrijwel altijd bij de Meervoudige Strafkamer voorkomt en waarbij gevangenisstraf niet is uitgesloten

Neem dan ook meteen contact op met een ervaren strafrechtadvocaat.

Kinderporno

Wanneer u kinderporno bezit bent u strafbaar, maar ook wanneer u het verspreidt, vervaardigt, in- of uitvoert, openlijk tentoonstelt, verwerft of doorvoert. Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel van het Wetboek van Strafrecht en het artikel luidt als volgt:

“Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding -of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft”.

In deze wetstekst komt u de term tegen “met het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen”, hiermee wordt bedoeld dat er via internet kinderporno wordt gekeken.

Uit het wetsartikel blijkt niet wat er precies onder kinderporno wordt verstaan. In de rechtspraak is deze term nader uitgelegd als “een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand is betrokken of schijnbaar is betrokken die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt”. Bij kinderporno gaat het dus om een afbeelding van een minderjarig persoon van een seksuele gedraging. Als uit die afbeelding een schadelijkheid voor de jeugdige volgt, wordt er ook gesproken over kinderporno. Wanneer er op de afbeelding een kind in een onnatuurlijke pose is te zien in een duidelijke seksueel getinte houding of zijn er bepaalde voorwerpen/kleding aanwezig waarin een minderjarig kind normaal niet mee te maken heeft, dan kan er ook gesproken worden over kinderporno.
 

Straf voor kinderporno

Tegenwoordig is het aanpakken van kinderporno een speerpunt van het Openbaar Ministerie (OM). Het uitgangspunt is dan ook dat in beginsel op iedere overtreding van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (kinderporno) een reactie van het OM moet komen. Dit gevolg kan bestaan in een dagvaarding waaruit volgt dat u voor de rechter moet verschijnen. Het OM kan kiezen om u voor een politierechter of meervoudige kamer te laten komen. De politierechter is alleen en behandelt eenvoudige strafzaken. De meervoudige kamer bestaat uit drie  rechters en zij behandelen de zware en ingewikkelde strafzaken. Daarnaast kan de politierechter maximaal 1 jaar gevangenisstraf opleggen en de meervoudige kamer de maximale straf die omschreven staat in het wetsartikel. Meestal komen deze zaken voor bij de meervoudige strafkamer

Bij het bepalen van eventueel op te leggen straf kunnen de volgende factoren een rol spelen:

 • Het aantal afbeeldingen / video's
 • De aard-en ernst van de sexuele handelingen op de afbeeldingen
 • De relatie tussen het aantal afbeeldingen
 • Of de verdachte zelf materiaal heeft verspreid
 • De periode van bezit/verzamelen van kinderporno.

Als u voor de rechter moet verschijnen voor kinderpornografie dan moet u zeker rekening houden met een gevangenisstraf. Taakstraffen worden bij kinderporno vaak alleen opgelegd wanneer de verdachte slechts enkele bestanden in bezit heeft en niet bewust heeft verkregen. Als blijkt dat er sprake is van structureel download- of kijkgedrag over een langere periode dan wordt er een flinke gevangenisstraf opgelegd. Deze gevangenisstraf zal vaak 12 tot 24 maanden kunnen zijn, afhankelijk van bovengenoemde factoren.

De gevangenisstraf voor kinderporno is fors, waardoor wij adviseren om meteen contact op te nemen met een advocaat als u verdacht wordt van kinderporno. Onze advocaten weten hoe een goed juridisch verweer eruit moet zien zodat de rechter overtuigd wordt van uw onschuld of een lagere straf oplegt dan de eis van de Officier van Justitie. Ook ondersteunen wij u bij uw strafproces en weten wij wat u moet doen om (net) nog voor een taakstraf in aanmerking te kunnen komen.

 

Advocaat voor kinderporno

Bij Strafrecht-advocaat.nl werken aervaren strafrechtadvocaten. Wij hebben veel ervaring met  zedendelicten en hebben al vaker een lage straf weten te bereiken of zelfs een vrijspraak. Zoekt u een goede, betrouwbare en ervaren strafrechtadvocaat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Vul vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen gratis contact met u op.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van een ervaren strafrechtadvocaat en daarom werken bij ook op basis van Pro Deo. Een Pro Deo advocaat is een advocaat die 'gratis rechtsbijstand verleent aan onvermogenden, ook in een kinderporno strafzaak. Wij onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt. Mocht u (net) niet in aanmerking komenvoor een Pro Deo advocaat, dan spreken wij in goed overleg met u zo mogelijk een lage vaste prijs af voor uw strafzaak.

Direct contact met advocaat bij verdenking van kinderporno

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Actualiteit kinderporno

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen