Het taakstrafverbod in kinderporno-zaken

Strafrechtadvocaat legt het taakstrafverbod uit

Het taakstrafverbod uitgelegd door de strafrechtadvocaat. 

Begin augustus stond een cliënt van ons kantoor terecht voor het bezit, verkrijgen en verspreiden van kinderporno. Dit is een strafbaar feit waar in de regel slechts gevangenisstraffen voor worden opgelegd én waarbij het taakstrafverbod van kracht is.

 

Wat is het taakstrafverbod?

De regering heeft een beslissing genomen over het taakstrafverbod en deze is opgenomen in de wet. Het taakstrafverbod verbiedt het rechters om een taakstraf op te leggen voor bepaalde misdrijven. Voor minderjarigen is in het jeugdstrafrecht ook een taakstrafverbod van kracht. In dit artikel zal ik mij beperken tot het taakstrafverbod bij volwassenen.

 

Het taakstrafverbod vastgelegd in de wet

Voor volwassenen is het taakstrafverbod vastgelegd in de wet in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht. De wettelijke bepaling luidt als volgt:

Artikel 22b
lid 1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:
a) een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad;
b)een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b, 248a, 248c en 250 Wetboek van Strafrecht
lid 2. Een taakstraf wordt voorts niet opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf indien:
1° aan de veroordeelde in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd, en
2° de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel op grond van artikel 22g Wetboek van Strafrecht de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is bevolen.
lid 3 Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.

 

Het taakstrafverbod in zedenzaken

In zaken waar het gaat om het bezit, verkrijgen en verspreiding van kinderporno is het taakstrafverbod aldus van kracht. Dit betekent dat de rechter in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient op te leggen. In deze zaak werd de verdachte bijgestaan door een strafrechtadvocaat die gespecialiseerd is in zedenzaken. De officier van justitie eiste op zitting een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

 

Pleidooi van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat in deze zaak behandelt veel zedenzaken en is op de hoogte van de straffen die doorgaans in soortgelijke situaties worden opgelegd. In deze zaak heeft de strafrechtadvocaat de rechter verzocht een maximale werkstraf op te leggen voor de duur van 240 uren in combinatie met een gevangenisstraf voor de duur van 1 tot 2 maanden onvoorwaardelijk, daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf. Waarom heeft de strafrechtadvocaat dit gedaan? Om dat de verdachte in kwestie een vader is met schoolgaande kinderen, hij kostwinner is én hulp heeft gezocht bij een daarvoor aangewezen instantie. Als hij uit de maatschappij wordt gehaald voor een periode langer dan twee maanden dan zal zijn gezin hier de dupe van worden en daar heeft de strafrechtadvocaat een stokje voor proberen te steken. De rechter zal in deze zaak over twee weken uitspraak doen.