Strafrechtadvocaat - marktplaatsoplichting & internetoplichting

Advocaat voor internetoplichting

Marktplaats is ontzettend populair en heel veel mensen verkopen en kopen dan ook spullen op marktplaats. Vaak gaat alles goed en zijn beide partijen blij, maar tegenwoordig worden ook steeds meer mensen opgelicht. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Marktplaats, werken samen om internetoplichters te vinden, op te pakken en daarmee het vertrouwen in de internethandel weer te herstellen.

Oplichting, wanneer is daar sprake van?

In het Wetboek van Strafrecht staan vrijwel alle straffen opgesomd en zo ook oplichting. Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar onder de term bedrog en luidt: “Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld”

Dit is een lang artikel, maar het komt er kortgezegd op neer dat op een online handelsplaats producten worden verkocht of gekocht, maar vervolgens het product niet wordt geleverd, een verkeerd of kapot product wordt geleverd of het geld niet wordt ontvangen.

In het wetsartikel staan een aantal lastige termen, waarbij wat extra uitleg wel handig kan zijn. De volgende termen kunnen lastig zijn:

 • De verdachte moet het oogmerk hebben – hiermee wordt bedoeld dat de verdachte de bedoeling heeft om zo te handelen
 • De verdachte wil zichzelf wederrechtelijk bevoordelen – dit houdt in dat de verdachte geen toestemming heeft van de eigenaar (recht heeft) om zo te handelen en er zelf beter van te worden.
 • Listige kunstgrepen=  listige handelingen of trucs
 • Samenweefsels van verdichtsels=  opeenstapeling van leugens

 

Internetoplichting en advocaat inschakelen

Als u een product op een online handelsplaats aanbiedt en het verkoopt, bent u verplicht om het goed ook daadwerkelijk te leveren. Maar als u dit niet doet, dan hoeft dat niet altijd tot een veroordeling te leiden. Het niet leveren van een goed valt namelijk vaak ook onder wanprestatie, en dat is een burgerlijk recht. Ook het betalen van een voorschot is niet per definitie oplichting; alleen als sprake is van een specifieke doelbestemming (bijvoorbeeld een tussenpersoon betaalt u geld om voor u iets te gaan kopen; maar dat doet deze niet).

Kortom: Niet alle leveringen die niet worden nagekomen, kunnen onder oplichting vallen. Regelmatig hebben wij zaken gehad en vrijspraak bereikt, omdat het enkele niet leveren nog géén oplichting is! 

Als u het contactformulier invult neemt een van onze advocaten vrijblijvend contact met u op om uw situatie te bespreken en wat u moet doen in uw strafzaak voor oplichting.
 

Strafbeschikking voor internetoplichting

Niet in alle gevallen hoeft u voor de rechter te verschijnen, het kan ook zo zijn dat de Officier van Justitie u een strafbeschikking voor marktplaatsoplichting of internetoplichting aanbiedt. Dit kan een geldboete of taakstraf zijn en wanneer u deze voldoet is de zaak daarmee afgerond. Dit betekent alleen wél een aantekening op uw strafblad!

U heeft echter 14 dagen de tijd om in verzet te gaan als u het niet eens bent met de strafbeschikking. Als u in verzet gaat dan zal de rechter over uw zaak beoordelen en regelmatig kan de straf dan lager zijn of wordt u zelfs vrijgesproken. Wij adviseren dan ook om voordat u een strafbeschikking voldoet altijd eerst te overleggen met een advocaat. Een strafbeschikking leidt namelijk net als een straf van de rechter tot een strafblad! Bovendien kan leidt een strafbeschikking voor internetoplichting mogelijk probelen met het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag. Wanneer u een strafbeschikking niet wil accepteren, dan kunnen wij voor u in verzet gaan. U zult dan alsnog een dagvaarding ontvangen en voor de rechter moeten verschijnen. Wij stellen verzet voor u in, vragen voor deze zitting de processtukken op en kunnen u tijdens de zitting bijstaan!
 

Strafrechtadvocaat voor internetoplichting & pro deo advocaat

Bij Strafrecht-advocaat.nl werken wij niet alleen op basis van uurtarieven, maar werken wij ook op basis van een Pro Deo advocaat of een vaste lage prijs.  Pro Deo betekent gratis rechtsbijstand en wanneer u onvermogend bent komt u hiervoor in aanmerking. Wij zoeken dat altijd voor u uit en regelen de toevoeging voor u. Mocht u géén pro deo bijstand kunnen krijgen dan spreken wij graag een vaste prijs met u af voor uw strafzaak voor marktplaatsoplichting.  Zo weet u waar u aan toe bent!

Direct contact met advocaat bij internetoplichting

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteit marktplaatsoplichting