Marktplaatsoplichting door kopen telefoons met vals geld

Marktplaatsoplichting door kopen telefoons met vals geld

De rechtbank Den Haag heeft op 19 september 2018 uitspraak gedaan in een zaak over marktplaatsoplichting en vals geld.

Marktplaatsoplichting door kopen telefoons met vals geld

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor marktplaatsoplichting en het bezitten en uitgeven van vals geld. Hij werd er immers van verdacht vier slachtoffers te hebben opgelicht door telkens te reageren op een Marktplaatsadvertentie die zij hadden, hierbij een valse naam te gebruiken, af te spreken en vervolgens te betalen met vals geld, waardoor de slachtoffers werden bewogen tot het afgeven van hun telefoon die zij hadden aangeboden op Markplaats.

De slachtoffers hadden een mobiele telefoon op Marktplaats te koop gezet. De verdachte reageerde hierop door een bod te doen en de slachtoffers gingen akkoord. De verdachte belde vervolgens de slachtoffers en stelde zich voor onder een valse naam. Zij maakten vervolgens een afspraak om elkaar te ontmoeten en de koop te laten plaatsvinden. Het slachtoffer gaf de telefoon en de verdachte gaf geldbriefjes van 20 en 50 euro. Na de koop bleek het telkens om vals geld te gaan.

 

Oordeel rechtbank Den Haag

De rechtbank heeft gebruik gemaakt van schakelbewijs. Schakelbewijs is bewijs dat voor een ander soortgelijk bewezenverklaard feit is gebruikt en als steunbewijs kan dienen voor het te bewijzen feit. Hierbij moet het gaan om bewijs dat op belangrijke punten overeenkomt met het bewijs van het te bewijzen feit en dat duidt op een overeenkomend specifiek patroon. Uit de bewezenverklaring van één van de marktplaatsoplichtingen blijkt dat de verdachte de volgende werkwijze (modus operandi) gebruikte. De verdachte reageerde op een marktplaatsadvertentie waar een mobiele telefoon te koop werd aangeboden, gebruikte eenzelfde telefoonnummer in alle vier de oplichtingszaken en betaalde met vals geld, met bankbiljetten van 20 en 50 euro. De rechtbank Den Haag vindt deze werkwijze voldoende specifiek en bijzonder om te kunnen dienen als schakelbewijs. Al met al acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte schuldig is aan marktplaatsoplichting, door de slachtoffers met betaling van vals geld te bewegen tot afgifte van hun mobiele telefoon.

De rechtbank spreekt de verdachte partieel vrij van het onderdeel medeplegen, omdat niet is komen vast te staan dat de verdachte nauw en bewust met één of anderen heeft samengewerkt tijdens de marktplaatsoplichtingen.

De rechtbank Den Haag heeft de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uur. Als deze niet (goed) wordt verricht, te vervangen voor 90 dagen vervangende hechtenis. Daarnaast is de verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met een proeftijd van 2 jaar. Tevens zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd. Tot slot moeten er schadevergoedingen worden betaald door de verdachte.

 

Strafrechtadvocaat marktplaatsoplichting

In deze zaak is goed te zien dat marktplaatsoplichting zwaar wordt bestraft. Zelf verdacht van marktplaatsoplichting? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor marktplaatsoplichting direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.