Strafrechtadvocaat voor valsemunterij/vals geld

Valsemunterij of vals geld uitgeven

Wordt u verdacht van het in inloop brengen van valse eurobiljetten? Zoekt u een goede, ervaren strafrecht advocaat die u kan bijstaan indien u verdacht wordt van valsemunterij of vals geld?

Wat is valsemunterij?

Valsemunterij kan worden omschreven als het namaken van geld, met als doel om het als echt en onvervalst uit te geven. Vroeger werd dit gedaan door valse munten te slaan, tegenwoordig worden veelal bankbiljetten nagemaakt. In 2010 werden 39.600 valse eurobiljetten ontdekt in Nederland, met een totale waarde van ongeveer 1,9 miljoen euro. Door het bestaan van vals geld daalt het vertrouwen in het betaalsysteem, iets wat wordt tegengegaan door bestrijding van vals geld.

 

Zware straffen voor valsemunterij

Valsemunterij, ofwel vals geld, wordt zwaar bestraft in Nederland. Allereerst kent het Wetboek van Strafrecht artikel 208, welk artikel bepaalt dat degene die munt- of bankbiljetten vervalst, met het oogmerk om deze als echt en onvervalst uit te geven, wordt gestraft met een gevangenisstraf voor de duur van maximaal negen jaren of een geldboete van maximaal € 67.000,00.  Daarnaast kent het wetboek artikel 209. Het artikel bepaalt dat degene die opzettelijk vals geld uitgeeft als zijnde echt en onvervalst, terwijl hij deze zelf heeft vervalst of waarvan hij wist dat ze vervalst waren, een gevangenisstraf riskeert voor de duur van maximaal negen jaren of een geldboete van maximaal € 67.000,00.

Artikel 210 bepaalt dat degene die opzettelijke vals geld in omloop brengt wordt gestraft met een geldboete voor de duur van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van maximaal € 67.000,00. Ook het opzettelijk uitgeven van vals geld wordt zwaar bestraft, zo wordt degene die hieraan schuldig wordt bevonden op grond van artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van maximaal € 16.750,00. Deze strafmaat geldt eveneens voor degene die stoffen, voorwerpen of gegevens heeft waarvan hij weet dat deze bestemd zijn voor het maken van vals geld, op grond van artikel 214 van het Wetboek van Strafrecht. Oftewel, valsemunterij en vals geld wordt zwaar bestraft in Nederland.

Een voorbeeld uit de rechtspraak. Op 12 januari 2017 heeft de rechtbank Den Haag een destijds 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, voor het opzettelijk ontvangen en in voorraad hebben van valse 500-eurobiljetten, met als doel om ze als echt en onvervalst uit te geven. Verder is de verdachte tot deze straf veroordeeld doordat hij opzettelijk een vals 500-eurobiljet heeft geprobeerd uit te geven, terwijl hij wist dat het vals geld betrof. Dit voorbeeld laat goed zien dat vals geld ofwel valsemunterij zwaar wordt bestraft in Nederland.

 

Verdacht van valsemunterij, wat nu?

Zoals hierboven beschreven, riskeert u een zware straf indien u verdacht wordt van valsemunterij of vals geld. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u begeleiden tijdens uw strafzaak.

Een strafrechtadvocaat kan u van begin tot eind bijstaan. Zo kan een raadsman u bijstaan voorafgaand en tijdens uw (eerste) politieverhoor. De strafrechtadvocaat weet dankzij zijn jarenlange ervaring en expertise hoe u het beste kunt handelen tijdens uw politieverhoor en kan er zo voor zorgen dat u geen dingen verklaard, die later grote gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kan de strafrecht advocaat u bijstaan tijdens uw strafzaak in de rechtbank en eventueel in hoger beroep. De strafrechtadvocaat zal voor u een goed en sterk verweer voeren, waardoor voor u, als verdachte van valsemunterij of vals geld, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, wordt bereikt.

Wanneer u wordt veroordeeld voor valsemunterij of vals geld kan dit nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor een eventuele baan. Het is daarom ook niet onverstandig om een ervaren strafrechtadvocaat in de arm te nemen indien u wordt verdacht van vals geld of valsemunterij. Op deze manier wordt een zo gunstig mogelijke uitspraak voor u bereikt en wordt een eventueel strafblad, en eventuele negatieve gevolgen voor de aanvraag van een VOG, voor u voorkomen. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat vrijblijvend en gratis contact met u op over uw zaak over valsemunterij of vals geld. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.

Direct contact met strafrechtadvocaat voor valsemunterij/vals geld

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Actualiteiten valsemunterij/vals geld

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen