Zes weken gevangenisstraf voor uitgeven vals bankbiljet

Zes weken gevangenisstraf voor uitgeven vals bankbiljet

De rechtbank Amsterdam heeft op 15 augustus 2018 uitspraak gedaan in een zaak over het opzettelijk uitgeven van een vals bankbiljet.

Zes weken gevangenisstraf voor uitgeven vals bankbiljet

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd in deze zaak verdacht van het opzettelijk als echt en onvervalst uitgeven van een vals bankbiljet. Op de desbetreffende dag is er vals geld aangetroffen in de werkportemonnee van de getuige. Het betrof een biljet, waarmee volgens de getuige zojuist was betaald door de verdachte. De verbalisant zag dat de verdachte tijdens zijn staande houding een propje papier op de grond gooide. Dit betrof een biljet van 100 euro. Uit onderzoek is gebleken dat de biljetten vals zijn.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat stelt allereerst dat de aangifte en de getuigenverklaring niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, omdat deze onbetrouwbaar zijn. De getuige had grote belangen bij het aanwijzen van de verdachte als schuldige, haar baan en woning stonden immers op het spel. Ook stelt de strafrecht advocaat dat niet kan worden vastgesteld dat de biljetten in de werkportemonnee van de verdachte afkomstig waren. De verdachte heeft verklaard dat hij het biljet van iemand anders gekregen had, omdat hij zelf geen geld bij zich had. De verdachte was niet bekend met de valsheid ervan. Over het propje papier dat later een vals geldbiljet bleek te zijn, zijn veel onduidelijkheden aldus de strafrechtadvocaat. De advocaat heeft verzocht de verbalisant die daarover heeft verklaard als getuige te horen. Dit verzoek is afgewezen. Doordat er hierdoor veel onduidelijkheid blijft bestaan, dient de verdachte ten aanzien hiervan het voordeel van de twijfel te krijgen.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank is, met de strafrechtadvocaat, van mening dat niet is vast komen te staan dat biljetten die in de werkportemonnee van de getuige zijn aangetroffen afkomstig zijn van de verdachte. De verdachte wordt dan ook vrijgesproken ten aanzien van deze biljetten.

Daarnaast is de rechtbank van mening dat het op de grond gooien van een propje papier, dat een vals bankbiljet bleek te zijn, niet het uitgeven van een biljet oplevert. Hierdoor wordt de verdachte ook ten aanzien van dit biljet vrijgesproken, hetgeen in lijn is met het standpunt van de strafrecht advocaat.

De rechtbank is wel van mening dat de verdachte heeft betaald met vals geld. De getuige heeft in haar aangifte verklaard dat de verdachte degene is geweest die met dat betreffende biljet heeft betaald. De rechtbank ziet geen aanleiding te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dat deel van haar verklaring. Voor het standpunt dat de verdachte het valse geld heeft gekregen, omdat hij zelf geen geld bij zich had, is geen enkele steun in het dossier te vinden. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de verdachte het valse geld heeft uitgegeven en dat het biljet van hem afkomstig is. De verdachte heeft tijdens zijn staande houding kennelijk geprobeerd om zich te ontdoen van het valse geld. Dat geeft een belangrijke aanwijzing dat de verdachte zich van de valsheid van de bankbiljetten bewust was. De rechtbank Amsterdam acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk een vals biljet van 50 euro heeft uitgegeven. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken.

 

Strafrechtadvocaat vals geld

Deze zaak schetst goed het beeld dat er zware straffen staan op vals geld. De verdachte in deze zaak werd immers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf, voor het uitgeven van 1 vals bankbiljet. Zelf verdacht van het uitgeven of voorhanden hebben van vals geld? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Wanneer u het contactformulier invult neemt een strafrecht advocaat voor vals geld direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.