Uitgeven van vals geld

Uitgeven van vals geld

De rechtbank gelderland heeft op 1 juni 2018 uitspraak gedaan in een zaak over vals geld.

Uitgeven van vals geld

De verdachte in deze zaak stond terecht voor het uitgeven van vals geld. Tevens werd hij ervan verdacht dit valse geld zelf te hebben gemaakt.

 

Standpunt strafrecht advocaat vals geld

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft gesteld dat de gegevens die van de verdachte zijn verkregen die zijn voortgekomen uit het onderzoek aan zijn telefoon, uitgesloten dienen te worden van bewijs. De strafrecht advocaat stelt hiertoe dat de telefoon van de verdachte met behulp van apparatuur is uitgelezen en dat de gehele inhoud van zijn telefoon is gekopieerd en opgeslagen. Zo’n onderzoek vergt de tussenkomst van de Officier van Justitie of de rechter-commissaris, waarvan geen sprake is geweest.

 

Oordeel rechtbank Gelderland

De rechtbank volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat en stelt dat er voor het onderzoeken van de telefoon een voorafgaande toestemming van de Officier van Justitie of de rechter-commissaris nodig is, wat achterwege is gebleven in deze zaak. Hierdoor is er sprake van een onherstelbaar vormverzuim. De rechtbank volstaat echter met een enkele constatering van het vormverzuim en sluit geen bewijs uit.

De rechtbank Gelderland stelt dat de verdachte toen hij werd aangehouden nog 6 valse briefjes van 50 euro bij zich had. Tevens zijn er WhatsApp-gesprekken in het dossier opgenomen, waarin wordt gesproken over de aan- en verkoop van valse bankbiljetten.

De rechtbank acht al met al wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich samen met een medeverdachte heeft schuldig gemaakt aan het uitgeven van valse bankbiljetten, terwijl hij wist ten tijde van het ontvangen ervan dat deze vals waren. Dat de verdachte de biljetten zelf zou hebben gemaakt, acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank legt de verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 2 maanden en een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 80 uren.

 

Strafrechtadvocaat vals geld

In deze zaak is goed te zien dat een strafrechtadvocaat ook opkomt voor uw rechten in de strafzaak. Een ervaren strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u zelf wordt verdacht van het uitgeven/maken van vals geld kunt zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor vals geld direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.