Drie maanden gevangenisstraf voor 4300 euro vals geld door rechtbank Noord-Nederland

Veroordeling voor vals geld door rechtbank Noord-Nederland

Op 16 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak over vals geld, waarbij een gevangenisstraf werd opgelegd voor de duur van drie maanden.

Drie maanden gevangenisstraf voor 4300 euro vals geld door rechtbank Noord-Nederland

Verdachte stond in deze zaak onder andere terecht voor het op voorraad hebben van vals geld. Hij werd ervan verdacht dat hij opzettelijk 6 bankbiljetten van 50 euro, 2 bankbiljetten van 100 euro en 19 bankbiljetten van 200 euro heeft nagemaakt of vervalst, welke valsheid bekend was bij verdachte, maar dat hij het oogmerk had om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en op voorraad heeft gehad. In deze zaak ging het in totaal om 4300 euro aan valse bankbiljetten, welke in de jaszak van de verdachte zijn aangetroffen.

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft aangevoerd dat er geen sprake was van het oogmerk om het valse geld als echt en onvervalst uit te geven. De verdachte heeft ten overstaan van justitie verklaard dat hij het valse geld bij zich had om te gebruiken voor een rap videoclip en dat hij het valse geld niet wilde uitgeven. Hij had ook 475 euro echt geld bij zich. Daarnaast geeft de strafrecht advocaat aan dat niemand daadwerkelijk heeft gezien dat de verdachte het valse geld wilde uitgeven.

Uit bewijsmiddelen is vast komen te staan dat de verdachte de intentie had om samen met zijn medeverdachte 200 gram cocaïne voor 8000 euro te kopen, waarvoor het valse geld diende. Gelet op dit feit en het feit dat de rechtbank Noord-Nederland de verklaring van de verdachte dat hij het geld in zijn jaszak had voor het opnemen van een rap videoclip niet betrouwbaar vindt, nu deze verklaring desgevraagd niet is onderbouwd, is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van het oogmerk bij de verdachte om het nagemaakte geld uit te geven.

Daarnaast haalt de rechtbank de afgelegde verklaring van de verdachte aan. De verdachte heeft verklaard: “Ik heb het geld gekopieerd”. Hij voegt daar nog aan toe dat hij het gekopieerde geld op de bewuste dag bij zich had. Nader onderzoek wees uit dat de bankbiljetten inderdaad vals waren. Zo ontbraken onder andere de volgende echtheidskenmerken. Allereerst week de gebruikte reproductietechniek af van het origineel. Ten tweede ontbrak het originele watermerk in het papier. Tot slot ontbrak de originele veiligheidsdraad in het papier. Al met al acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan.

 

Strafoplegging voor vals geld door rechtbank Noord-Nederland

Bij de strafoplegging heeft de rechtbank het navolgende in acht genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in voorraad hebben van een grote hoeveelheid vals geld, dat hij zelf heeft gekopieerd, met het oogmerk om deze als echt en onvervalst uit te geven. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan nu door het dergelijk handelen het vertrouwen in het betalingsverkeerd ernstig wordt geschaad. Dit geldt des te meer nu het een groot geldbedrag betreft. Het betalingsverkeer wordt gebaseerd op het vertrouwen dat aan bankbiljetten een bepaalde waarde is toegekend. Door het namaken van deze bankbiljetten wordt dit principe aangetast. Ook oordeelt de rechtbank dat de ontvanger van het nagemaakte geld gedupeerd is wanneer vals geld als betaalmiddel wordt ingezet. De rechtbank stelt dat de ontvanger goederen of diensten levert voor een stukje papier zonder waarde. Al met al legt de rechtbank Noord-Nederland een gevangenisstraf op voor de duur van drie maanden.

Een strafrechtadvocaat kan u bijstaan indien u wordt verdacht van het voorhanden hebben van vals geld. De strafrecht advocaat kan u, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring, als geen ander bijstaan in uw strafzaak over vals geld. De raadsman zal middels zijn pleidooi een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken. Op het voorhanden hebben van vals geld staan zware straffen, zoals uit deze zaak blijkt. Het is daarom niet onverstandig om contact op te nemen met een strafrechtadvocaat indien u zelf verwikkeld bent in een zaak over vals geld. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor vals geld gratis contact met u op. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.