Huisverbod opgelegd bij huiselijk geweld of mishandeling;& strafrechtadvocaat

wet tijdelijk huisverbod

u wordt verdacht van huiselijk geweld óf betrokken bent bij mishandeling of zware mishandeling in de relationele sfeer, kunt u met een tijdelijk huisverbod te maken krijgen.

Wat is een tijdelijk huisverbod en wanneer krijg ik daarmee te maken?

Als u betrokken bent bij huiselijk geweld kan de burgemeerster een huisverbod opleggen. Ook is het mogelijk dat de burgemeester u een contactverbod oplegt, bijvoorbeeld om contact te hebben met een partner of kinderen.

Het huisverbod wordt vaak door politie opgelegd. Dit dan in opdracht van de burgemeester van de Gemeente waar u woont. Deze bevoegdheid is vaak 'gemandateerd', dus verleend aan een hulpofficier van justitie.

 

Mag een huisverbod worden opgelegd?

Een huisverbod mag niet zomaar worden opgelegd. Op grond van de Wet (Wet Tijdelijk Huisverbod) mag dit alléén als uw aanwezigheid in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat.

Kortom: De burgemeester en de politie mag niet zómaar een huisverbod opleggen. Dit ook logisch gezien uw huisrecht, wat in de Grondwet is vastgelegd. Hiervoor moet aantoonbaar gevaar bestaan (acuut en ernstig) voor de veiligheid van anderen danwel moet dit afdoende blijken uit omstandigheden.

Vaak gebeurt dit aan de hand van een zogenaamde 'risicotaxatie' of 'risicoanalyse'. De poltieagent (hulpofficier van justitie) vult dan aan de hand van een kruisjesformulier, gebaseerd op het politieonderzoek (proces-verbaal) in welke risico omstandigheden aanwezig zijn. Denk dan aan alcoholgebruik of verslaving, herhaling van eerder geweld, betrokkenheid van kinderen of verergering van toegepast geweld.

Deze inschatting is regelmatig te  weerleggen. Het is namelijk een inschatting (taxatie) die op onjuiste of onvolledige feiten of veronderstellingen kan zijn gebaseerd. Bovendien wordt het ook nog eens door een politieagent ingevuld die (zijdelings) bij het politieonderzoek is betrokken. 

 

Aan wie mag een huiselijk verbod worden opgelegd ?

Het mag alleen aan een meerderjarig persoon worden opgelegd en er dus gelden wettelijke bepalingen waar aan moet worden voldaan, zoals in bepaalde gevallen voorafgaand overleg met het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij komen regelmatig tegen dat de wettelijke bepalingen niet zijn nageleefd.

 

Beroep tegen huisverbod

Het is belangrijk om direct met ons als huiselijk geweld advocaat contact op te nemen (klik hier voor gratis contact) bij een tijdelijk huisverbod of contactverbod. Wij kunnen met onze ervaring beoordelen of het met voldoende reden is opgelegd en beroep hiertegen mogelijk is en per omgaande maatregelen treffen zoals beroep tegen het huisverbod of contactverbod instellen. Wij hebben ook ervaring met het voeren van een voorlopige voorziening (spoedprocedure) om de rechter het opgelegde verbod te laten toetsen. U dient er bovendien rekening mee te houden dat een huisverbod kan worden verlengd en u er dus niet vanuit kunt gaan dat na afloop van de vermelde termijn u van het verbod af bent! 

Let op: voor het instellen van een voorlopige voorziening én beroep gelden strikte (korte) wettelijke termijnen

 

Hoe lang duurt een tijdelijk huisverbod? 

Een huisverbod of contactverbod na kindermishandeling of mishandeling (huiselijk geweld) geldt voor een periode van tien dagen.Tijdens deze periode mag u géén toegang tot de woning hebben of op enige manier contact hebben met de personen die in het contactverbod zijn vermeld.

 

Verlenging huisverbod

Het verbod kan worden verlengd tot een periode van maar liefst vier weken als dat nodig is volgens politie / de burgemeester. De verlening mag niet door de politie worden gedaan ('gemandateerd'), maar slechts door de burgemeester zelf. Vaak weet u vantevoren niet of het huisverbod zal worden verlengd, zodat het belangrijk kan zijn direct juridische maatregelen te treffen, zoals het instellen van beroep en het starten van een voorlopige voorziening.

Ook is het mogelijk om een tweede huisverbod op te leggen, maar dan moet er wél sprake zijn van nieuwe (strafbare) feiten. 

 

Overtreding huisverbod en straf

Op overtreding van het verbod staat maximaal twee jaar celstraf of een taakstraf. Het is dus niet verstandig het huisverbod te negeren of niet serieus te nemen. U zult bij overtreding waarschlijnlijk worden aangehouden (gearresteerd), zeker omdat huiselijk geweld een speerpunt is van justitie en hier zware straffen op staan.

Als u het niet eens bent met het huisverbod kunt u het beste direct contact met ons opnemen zodat wij in overleg met u een spoedprocedure kunnen voeren (voorlopige voorziening) bij de rechtbank en beroep (bezwaar maken tegen het besluit) voor u kunnen instellen.

 

Advocaat huisverbod of contactverbod & kosten pro deo advocaat 

Als u met een huisverbod wordt geconfronteerd is het belangrijk direct aan te geven dat u hulp van ons wilt voor het huisverbod. Wij kunnen dan kostenloos (als gratis advocaat) adviseren of beroep wordt ingesteld. Mochten wij beroep instellen dan komt u mogelijk in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand. Voor het huisverbod gelden lichtere regels. Voor een voorlopige voorziening wordt bijvoorbeeld niet op inkomen getoetst. Mocht u tocht niet in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand, dan werken wij vaak voor een redelijk vast bedrag.

Als u het formulier invult neemt een ervaren advocaat gratis vrijblijvend contact met u op om uw huisverbod met u door te nemen

Contact advocaat tijdelijk huisverbod

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Beoordeling advocaat huisverbod

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
  • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  • Afspraak is afspraak staat bij hen boven aan de agenda. ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Weblog huisverbod & geweld

Contactformulier tijdelijk huisverbod

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.