Strafrechtadvocaat - Mishandeling & Advocaat

Mishandeling & Advocaat inschakelen

Stelt u zich eens voor, u heeft ruzie met iemand en tijdens deze ruzie verkoopt u iemand een klap in het gezicht. Is er dan sprake van mishandeling? Of heeft u zich mogen verdedigen? Wat kunt u het beste doen om géén straf of een lage straf te krijgen?

Mishandeling is in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld, maar uit deze wettekst volgt niet wat er onder mishandeling wordt verstaan. De wettekst van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

Lid 1 “Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Lid 2 “Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Uit de rechtspraak volgt dat het bij mishandeling draait om het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel bij een ander. Een eenvoudige klap kan dus al mishandeling opleveren. Mishandeling kan met onderverdelen in een aantal vormen:

 1. Eenvoudige mishandeling met licht letsel, zoals een kneuzing, blauwe plek of kleine botbreuk.
 2. Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg
 3. Zware mishandeling= met zwaar letsel, zoals complexe botbreuken of inwendig letsel

Nog een nadere opmerking over eenvoudige mishandeling. Het is niet zo omdat er gesproken wordt van eenvoudige mishandeling, dat dit ook een licht strafbaar feit is. Mishandeling heeft voor het slachtoffer vrijwel altijd veel impact en grote gevolgen. Deze gevolgen zijn vaak niet alleen lichamelijk maar ook psychisch. Hierdoor staan er op zowel eenvoudige mishandeling als zware mishandeling flinke straffen. Een goede verdediging is dus zeker belangrijk voor u als u verdacht wordt van mishandeling!

Als de mishandeling zwaar letsel tot gevolg heeft is de straf nog hoger, al was uw wil (opzet) niet gericht op dit zware letsel.

 

Zware mishandeling en uw advocaat

Het verschil tussen zware en eenvoudige mishandeling zit hem in het letsel dat is ontstaan. Bij zware mishandeling moet er zwaar lichamelijk letsel zijn ontstaan, maar wat is zwaar lichamelijk letsel? Uit de rechtspraak volgt dat zwaar lichamelijk letsel betekent: “het betreffende letsel moet voldoende ernstig zijn om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangemerkt, en dienen de gebezigde bewijsmiddelen de benodigde indicaties te verschaffen over de aard en ernst van het toegebrachte letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het ontbreken van uitzicht op (volledig) herstel”.

Zoals u wellicht uit de omschrijving kan lezen is met deze omschrijving nog steeds niet eenvoufdig aan te wijzen wat er wel en niet onder zwaar lichamelijk letsel valt. Het is dan dus ook erg belangrijk dat u bij verdenking van zwaar lichamelijk letsel een ervaren strafrechtadvocaat inschakelt die ervaring heeft met mishandeling. Onze advocaten hebben al veel mishandelingszaken gedaan en weten dan ook als geen ander hoe ze een goed juridisch verweer moeten voeren waaruit volgt dat er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Onze advocaten hebben al regelmatige een lagere straf weten te bereiken voor mishandeling en vrijspraak.
 

Opzet op zware mishandeling 

Naast het zwaar lichamelijk letsel dat moet zijn ontstaan bij zware mishandeling, moet er ook sprake zijn van opzet op het veroorzaken van het zware letsel. De verdachte moet willens en wetens iemand mishandeld hebben, hij moet de bedoeling hebben gehad om dat te doen. De Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, heeft geoordeeld dat ook voorwaardelijk opzet voldoende is om opzet te bewijzen bij zware mishandeling. Bij voorwaardelijke opzet neemt de verdachte het risico dat een bepaald gevolg zal intreden op de koop toe, ook al had de verdachte niet die bedoelingen.  Met andere woorden: U kunt op uw klompen aanvoelen weet dat met uw handelen het gevolg kan intreden; maar u gaat toch door met de handeling.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u inderdaad niet in staat kon zijn om te weten dat een gevolg zou intreden. In zo’n situatie is het extra belangrijk dat u een ervaren strafrecht advocaat inschakelt, want het kan zijn dat de rechter u dan niet veroordeelt. Onze advocaten kunnen uw situatie in juridische argumenten verwoorden en daarmee een goed verweer samenstellen voor en lage straf of vrijspraak voor mishandeling en zware mishandeling. Opzet is bovendien een moeilijk leerstuk en wij weten als advocaat precies hoe de wet en de jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) in elkaar zit!
 

Noodweer en noodweerexces bij mishandeling (zelfverdediging)

In sommige situaties is het geven van een klap of trap toegestaan, bijvoorbeeld wanneer u dit doet vanuit zelfverdediging. Wanneer u handelt uit zelfverdediging dan kan er sprake zijn van een rechtvaardigingsgrond. Dit noemt men noodweer. Wanneer een rechtvaardigingsgronden van toepassing is dan is uw handelen niet meer strafbaar. Bij noodweer moet er sprake zijn van “een noodzakelijke verdediging van uzelf of iemand anders of een goed”.

Als u een beroep wil doen op noodweer, dan moet er aan 4 vereisten zijn voldaan:

 1. Er moet een onmiddellijke dreiging/aanranding zijn
 2. Deze dreiging moet gericht zijn tegen uw eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed
 3. De aanranding moet wederrechtelijk zijn
 4. De verdediging moet noodzakelijk en proportioneel zijn. Hierbij moet u bekijken of er andere mogelijkheden waren om uzelf of iemand anders te verdedigen.

Een noodweerverweer is een complex verweer en u zal dan ook een ervaren strafrechtadvocaat nodig hebben om hier een succes van te maken. Onze advocaten hebben al erg vaak een noodweerverweer gevoerd en weten dus ook goed hoe zo’n verweer opgesteld moet worden. Is er bij u sprake van noodweer? Wij voeren dit verweer vaak en ook met succes.

Neem direct contact op met een van onze advocaten en zij helpen u met een goed juridisch verweer.

Naast noodweer bestaat er in het strafrecht ook nog noodweerexces. Bij noodweerexces is er ook sprake van zelfverdediging, maar bent u tijdens de verdediging te ver gegaan De verdediging was niet langer proportioneel, omdat u te lang bent doorgegaan met bijvoorbeeld slaan of schoppen. Noodweerexces is ingevoerd met de gedachte dat het denkbaar is dat u in een situatie waarin u uzelf of iemand anders moet verdedigen doorslaat, omdat het een extreme situatie is. Ook dit is een lastig leerstuk waar wij veel van weten.
 

Advocaat bij mishandeling

Bij mishandeling is hulp van een advocaat essentieel, omdat het complexe juridische materie is. Was er wel of geen sprake van zware mishandeling? Wellicht was er sprake van noodweer of noodweerexces? Onze advocaten zijn specialist op dit gebied en kunnen u hier heel goed bij helpen. Onze advocaten helpen u ook op basis van Pro Deo, beter bekend als gratis rechtsbijstand. Of anders tegen een redelijke vaste prijs. Als u het formulier invult nemen wij gratis contact met u op om de mogelijkheden in uw zaak voor mishandeling te bespreken.

Direct contact met advocaat bij mishandeling

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Actualiteit mishandeling

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen