Strafrechtadvocaat - huiselijk geweld

Ervaren strafrechtadvocaat voor geweld in huiselijke kring

Geweldpleging & mishandeling in huiselijke kring.

Huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kan worden aangemerkt als mishandeling door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dus om de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Het kan bijvoorbeeld geweld zijn tegen een partner, ex-partner, gezinslid, familielid, maar bijvoorbeeld ook geweld tegen kinderen. Meestal is er sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijk geweld, maar ook om psychisch geweld. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om kindermishandeling, ouderenmishandeling, oudermishandeling of (ex-)partnergeweld. Het kan daarnaast ook gaan om bedreiging, al dan niet samen met bijvoorbeeld vernieling van spullen in en rondom het huis.

 

Straffen huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een speerpunt van justitie, zaken worden bijna altijd vervolgd en er worden forse straffen geëist. Wanneer er geen aangifte is gedaan van huiselijk geweld wordt er zoveel mogelijk bewijs verzameld om de zaak te vervolgen, zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan. Dit geeft aan dat politie en het openbaar ministerie zwaar optreden tegen huiselijk geweld.


Huisverbod

De pleger van huiselijk geweld kan eentijdelijk  huisverbod voor de duur van 10 dagen krijgen. In dat geval krijgen alle betrokkenen in die periode hulp, ook de pleger. De pleger mag zich 10 dagen lang niet begeven in de woning. Het wordt gezien als een afkoelingsperiode, de nodige hulpverlening kan op gang komen en verdere escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod kan ook worden opgelegd als er (nog) geen strafbare feiten zijn gepleegd. Als er sprake is van een dreigende situatie bij mensen thuis kan er een huisverbod worden opgelegd, waarmee de partner, kinderen of andere huisgenoten veiliger zijn. Gedurende het huisverbod mag de pleger geen contact opnemen met zijn of haar partner en kinderen. Wanneer iemand een huisverbod krijgt, kan hij of zij daartegen in beroep bij de rechter. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Indien u een huisverbod is opgelegd en u bent het er niet mee eens, kan een ervaren strafrecht advocaat u helpen om hiertegen in beroep te gaan.

Wanneer het huisverbod wordt overtreden, kan er maximaal 2 jaar gevangenisstraf worden opgelegd, of een taakstraf. Daarnaast bestaat er voor de burgemeester de mogelijkheid om het verbod te verlengen tot maximaal 4 weken. Dit kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat de situatie niet  verder uit de hand loopt, om betrokkenen van het huiselijk geweld te beschermen.

Daarnaast kunnen de plegers van huiselijk geweld worden vervolgd en bijvoorbeeld een gevangenisstraf krijgen. In zaken waar het gaat om mishandeling kan de straf worden verhoogd wanneer het gaat om mishandeling van een gezinslid. De straf voor huiselijk geweld is fors. Er wordt regelmatig een voorwaardelijke straf opgelegd waaraan voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld een contactverbod of een straatverbod. Wanneer de pleger deze voorwaarde dan overtreedt, wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf, in dat geval moet de pleger in veel gevallen de gevangenis in. Plegers van huiselijk geweld worden bijna altijd gestraft met een werkstraf en wanneer het gaat om zwaardere zaken of om herhaling wordt niet zelden een gevangenisstraf opgelegd.  Wanneer er sprake is van een vermoeden van geweld tegen kinderen wordt er melding gedaan bij het Algemeen Meldpunt Kindermisbruik (AMK). Deze instelling zal indien nodig een onderzoek instellen. 

Huiselijk geweld wordt gezien als een ernstig feit en er wordt hard tegen opgetreden door justitie. Het is daarom verstandig om direct een strafrechtadvocaat in te schakelen indien u wordt verdacht van huiselijk geweld.

 

Strafrechtadvocaat huiselijk geweld

Huiselijk geweld wordt dus zwaar bestraft in Nederland en het is een speerpunt van justitie. Wanneer u verdacht wordt van huiselijk geweld kunt u direct gratis en vrijblijvend contact opnemen met een ervaren strafrecht advocaat. Als u het contactformulier invult neemt een strafrechtadvocaat direct gratis contact met u op om uw zaak te bespreken. Ook hebben wij ervaring met het tijdelijk huisverbod en valse aangifte van huiselijk geweld.

Strafrechtadvocaat huiselijk geweld of huisverbod

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Contact Advocaat huiselijk geweld

Contact met een advocaat

Vul het formulier in voor gratis vrijblijvend gesprek met een strafrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Actualiteiten huiselijk geweld

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen