Bewezenverklaring huiselijk geweld, geen oplegging straf of maatregel

Bewezenverklaring huiselijk geweld, geen oplegging straf of maatregel

Het gerechtshof Den Haag heeft op 6 april 2018 uitspraak gedaan in een zaak over huiselijk geweld.

Bewezenverklaring huiselijk geweld, geen oplegging straf of maatregel

De verdachte stond terecht voor huiselijk geweld. Hij werd ervan verdacht zijn echtgenote te hebben mishandeld door haar in, op of tegen het gezicht te slaan.

 

Oordeel gerechtshof Den Haag

De vraag was aan de orde of de verdachte heeft gehandeld uit noodweer(exces). Het slachtoffer viel de verdachte aan door hem op zijn rug te springen en hem daarbij te verwonden, heeft de verdachte hierdoor geslagen? Het gerechtshof Den Haag stelt dat niet aannemelijk is geworden dat de verdachte het huiselijk geweld heeft verricht in een situatie waarin voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van zijn eigen lijf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding door het slachtoffer, dan wel het onmiddellijk dreigend gevaar daarvoor.

Uit het dossier blijkt het navolgende. Toen de verdachte merkte dat het slachtoffer hem aan het filmen was met haar telefoon, heeft hij haar telefoon afgepakt en is daarmee weggelopen. Het slachtoffer en de getuige hebben vervolgens gevraagd de telefoon terug te geven. De verdachte heeft de telefoon echter in zijn broekzak gestopt en is weggelopen. Het slachtoffer is toen op zijn rug gesprongen om te voorkomen dat de verdachte weg zou gaan met haar telefoon. Het gerechtshof oordeelt dat het slachtoffer daarmee handelde uit noodweer, namelijk een noodzakelijke verdediging van haar eigendomsrecht door de verdachte. Als reactie op deze handeling heeft de verdachte het slachtoffer een klap gegeven in haar gezicht. Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat zich hier een situatie voordeed waarin de verdachte zich verdedigde tegen iemand die zelf in noodweer handelde als reactie op een daarvoor voorgedane situatie. Een geslaagd beroep op noodweer is uitgesloten, omdat het handelen van het slachtoffer in die situatie niet als wederrechtelijk wordt beschouwd.

 

Geen straf of maatregel voor huiselijk geweld

Het gerechtshof stelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, aan huiselijk geweld. De verdachte heeft zijn vrouw immers een klap in het gezicht gegeven, nadat er ruzie was ontstaan over het filmen van elkaars gedrag in verband met een echtscheidingsprocedure. Deze echtscheidingsprocedure had al tot veel frustraties geleid bij beiden en ook het slachtoffer heeft zich niet onbetuigd gelaten. Het gerechtshof houdt dan ook rekening met de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan. Er wordt aan de verdachte geen straf of maatregel opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat huiselijk geweld

Zelf verdacht van huiselijk geweld? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor huiselijk geweld direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.