Hoger Beroep tegen vonnis rechtbank

Vonnis van Politierechter of meervoudige strafkamer

Als u wordt veroordeeld door de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank, kunt u meestal in hoger beroep gaan. Dan wordt uw zaak opnieuw behandeld. Maar hoe pakt u dat hoger beroep aan?

Wat is hoger beroep?

Hoger beroep houdt in dat uw strafzaak opnieuw inhoudelijk (feitelijk) wordt behandeld door het Gerechthof. Wel is het in de prakijkt zo dat de behandeling zich zal richten op met name de bezwaren die tegen de uitspraak (het vonnis) worden ingebracht. Bij aanvang van de zitting zal de voorzitter van het Hof de verdachte dan ook vragen waar het hoger beroep zich tegen richt. Is dit bijvoorbeeld de veroordeling, omdat u ten onrechte bent veroordeeld door een Politierechter? Of gaat het om de strafoplegging of het niet aanvaarden van noodweer (zelfverdediging)? Nadat het Hof dit heeft vastgesteld zal de behandeling ter zitting beginnen en zal het onderzoek (vragen/feitenonderzoek) zich op dit punten toespitsten.

 

Onderzoek voor de zitting en appelschriftuur

Tegenwoordig is in de wet opgenomen dat kort na het instellen van hoger beroep een appelschriftuur moet worden ingediend. Dit moet dan al twee weken na het instellen van het hoger beroep gebeuren. In deze appelschriftuur wordt dan (juridisch) onderbouwd waar het hoger beroep zich tegen richt en of er onderzoekswensen, zoals het horen van getuigen, voor de verdediging nodig is. Bij toewijzing worden deze getuigen dan gehoord en vaak al (ruim) voorafgaande de zitting in hoger beroep zèlf. Als het appelschriftuur niet juist of niet tijdig wordt ingediend kunnen getuigen (eenvoudiger) worden afgewezen of kunt u zelfs niet-ontvankelijk worden verklaard als u niet ter zitting verschijnt en alsnog een motivering voor het hoger beroep naar voren brengt. In bepaalde gevallen kan worden aangesloten bij dit lichte verdedigingscriterium volgens de Hoge Raad, bijvoorbeeld als u niet in staat was eerder onderzoekswensen op te geven.

Het opzetten van een goede verdedigign in hoger beroep en het juridisch onderbouwen van een appelschriftuur kunt u beter aan een specialist overlaten. Wij raden dan ook aan om altijd contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat om de redenen van hoger beroep te bespreken en u zo mogelijk te laten bijstaan.

 

Het instellen van hoger beroep en termijn

Het instellen van hoger beroep gaat door middel van een zogenaamde 'akte rechtsmiddel'. U kunt dit zelf instellen of de griffier van de rechtbank daarvoor machtigen, als u niet in de gelegenheid bent om 'ter griffie' te verschijnen in persoon. Deze machtiging moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen, anders kan het ingestelde hoger beroep mogelijk niet geldig zijn, zeker als u later niet verschijnt (mogelijk omdat uw adres niet juist was opgegeven).

De termijn van hoger beroep is twee weken na de uitspraak indien u op zitting aanwezig bent geweest of de dagvaarding voor deze zitting u in persoon is uitgereikt. Ook gaat de termijn lopen zodra er een omstandigheid is waaruit blijkt dat u van het vonnis op de hoogte bent geraakt. Zo kan het zijn dat een brief aan de rechtbank, waaruit blijkt dat u de dagvaarding heeft ontvangen, kan uitmaken of u wèl of niet ontvankelijk bent. Laat dit dus beter aan eeen ervaren advocaat over die in overleg met u het hoger beroep kan instellen.

Als wij als advocaat voor u gaan optreden zorgen wij er voor dat tijdig en correct hoger beroep wordt ingesteld. Dit doen wij uiteraard alleen na overleg met U en (pas) nadat wij u hebben bevestigd (opdrachtbevestiging) voor u te gaan optreden. Het is dan ook belangrijk tijdig contact met ons op te nemen en zo mogelijk niet pas op de allerlaatste dag. U kunt dit doen door het formulier op deze website in te vullen.

 

Verlofschriftuur en hoger beroep

Als aan u geen straf of maatregel is opgelegd anders dan een geldboete van maximaal € 500,- dan mag u niet zomaar in hoger beroep. Dit mag alleen als de voorzitter van het Gerechtshof hiervoor toestemming (verlof) verleend. Dit verlof vragen moet gebeuren binnen twee weken na het instellen van hoger beroep. Anders staat uw straf en schuld (aantekening op uw strafblad) vast. Het is belangrijk dit belangrijke processtuk (verlofschriftuur) door ons te laten opstellen. U heeft immers maar één kans en zonder juiste motivering wordt uw hoger beroep mogelijk al om die reden afgewezen.

 

Reden van hoger beroep

Het is van belang met ons te bespreken of het zinvol is hoger beroep in te stellen of om dit al dan niet te handhaven. U kunt in hoger beroep immers mogelijk weer tot een straf worden veroordeeld, mogelijk zelfs een hogere straf. Dit hangt af van de feiten in uw strafzaak maar ook van het betreffende Gerechtshof. 'Appelleren is riskeren' is het gezegd daarvoor in de strafrechtpraktijk.

Wij kunnen als ervaren strafrechtadvocaten uw kansen in hoger beroep goed beoordelen en bespreken met u het instellen of voorzetten van het appèl (hoger beroep) en de te kiezen processtrategie.

Gratis Contact met een advocaat voor hoger beroep

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Leg uw zaak, Pro Deo of tarief aanvraag direct aan ons voor

Klik hier en leg uw zaak nu direct voor aan een strafrecht advocaat. Een Advocaat Strafrecht neemt dan snel, gratis en vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden van rechtshulp (rechtsbijstand) in uw Strafzaak met u te bespreken!

Actualiteit hoger beroep