Strafrechtadvocaat – valsheid in geschrift

advocaat voor valsheid in geschrift

Wanneer u een document namaakt of aanpast dan kan er sprake zijn van valsheid in geschrift.  Maar wanneer is er wel en wanneer is er geen sprake van valsheid in geschrift?  En wat moet u doen als u verhoord wordt door de politie? Wat voor straf kan u verwachten? Een aantal vragen die u wellicht heeft wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrifte.

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft".

In lid 2 van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht wordt ook het opzettelijk gebruik maken van valse geschriften strafbaar gesteld, deze tekst luidt: “Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruikmaakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik”.

In het wetsartikel wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van valsheid in geschrifte:

 • Materiële valsheid = het namaken van een bestaand document (bijvoorbeeld handtekening of paspoort)
 • Intellectuele valsheid = er wordt bewust onjuiste informatie opgenomen in een bestaand document (bijvoorbeeld de datum van een factuur aanpassen)
   

Wanneer is er sprake van valsheid in geschrift

In het strafrecht kunnen alle strafbare feiten ontleed worden in een aantal bestanddelen. Dit zijn belangrijke vereisten van het strafbare feit waaraan voldaan moet zijn wil de rechter iemand kunnen veroordelen voor dat strafbare feit. Bij valsheid in geschrift zijn de volgende bestanddelen van belang:

 • Het moet gaan om een geschrift. Hierbij kunt u denken aan werkgeversverklaringen, officiële documenten, diploma’s getuigschriften.
 • Het geschrift moet de functie van bewijsbestemming hebbenà u kunt denken aan een paspoort waaruit blijkt wie u bent, een werkgeversverklaring die uw inkomen aantoont en een diploma waaruit blijkt dat u uw studie succesvol hebt afgerond
 • Het geschrift moet valselijk zijn opgemaakt of na het opmaken zijn vervalstà hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u een werkgeversverklaring aanpast of zelf maakt of de handtekening vervalst.
 • Het geschrift moet zijn opgemaakt met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gaan gebruiken met het oogmerk hebben wordt bedoeld dat u de intentie heeft om het geschrift te gaan gebruiken alsof het een echt document is.

Volgens artikel 225 lid 2 bent u ook strafbaar wanneer u opzettelijk gebruik maakt van een vervalst geschrift.

 

Straf voor valsheid in geschrift

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht staat omschreven dat u maximaal 6 jaar gevangenisstraf kunt krijgen voor valsheid in geschrift, maar de maximale straf wordt niet vaak opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt richtlijnen op voor de strafmaat, zodat er in gelijke gevallen gelijk gestraft wordt. Deze richtlijn ziet er voor valsheid in geschrifte als volgt uit:

 • Voorhanden hebben vals rijbewijs = gevangenisstraf van 2 maanden
 • Opstellen/voorhanden hebben van een valse arbeidsovereenkomst het afsluiten hypotheek of aangaan van een ander contract= gevangenisstraf van 2-4 maanden
 • Afsluiten telefoonabonnement onder valse personalia = gevangenisstraf van 1 maand
 • Diploma, bul of certificaat vervalst die nog niet is gebruikt= geldboete tussen de € 750 en € 1.000 of taakstraf tussen de 60 - 80 uur
 • Diplomavervalsing en er is gebruik gemaakt van het valse diploma= taakstraf tussen de 90-120 uur.

Zoals u kunt zien zijn het fikse straffen die u kunt verwachten, maar de straffen verschillen onderling ook veel. Wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrifte adviseren wij dan ook om direct contact op te nemen met een van onze advocaten. Zij kunnen u meer vertellen over de eventueel te verwachten straf in uw situatie.

Ook moet u er rekening mee houden dat u bij een veroordeling een aantekening op uw documentatie of strafblad krijgt. Hiermee kunt u problemen krijgen als u later een verklaring over het gedrag (VOG) nodig mocht hebben.

Het strafrecht kent ook strafverzwarende omstandigheden, waardoor de straffen hoger zijn dan de omschreven straf in het basisdelict. De strafverzwarende omstandigheden bij vervalste geschrift kunnen zijn:

 • Authentieke akte
 • Schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
 • Aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
 • Dividend- of rentebewijzen behorende tot een van onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
 • Krediet- of handelspapier.
   

tomzitting voor valsheid in geschrift of omzitting

In sommige gevallen kunt u bij een verdenking van valsheid in geschrift ook een uitnodiging krijgen voor een tomzitting. Dat is een gesprek met de Officier van Justitie die u dan een straf geeft voor valsheid in geschrift. Als u dat niet accepteert gaat de zaak alsnog naar de rechter, zoals de Politierechter of Meervoudige Strafkamer. BIj een omzitting krijgt u een straf opgelegd, een zogenaamde strafbeschikking voor valsheid in geschrift. U kunt dan niet afwachten maar eventueel zelf in bezwaar gaan (verzet) tegen deze straf. Let op: De Officier van Justitie is géén onafhankelijk rechter en de richtlijnen van het Openbaar Ministerie worden regelmatig niet door de rechter gevolgd. Wij gaan vaak mee met cliënten en bereiken vaak een lage straf of zelfs een sepor voor valsheid in geschrift. En is er kans op vrijspraak? Dan is een gang naar de rechter wellicht een betere keuze. Wij bespreken graag de zaak met u en geven u aan wat u het beste kunt doen!

Vul het formulier in en een advocaat neemt gratis & vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk & ook pro deo!

Advocaat voor valsheid in geschrift

Verdacht van valsheid in geschrift of een dagvaarding ontvangen voor valsheid in geschrift? Neem dan direct contact met ons op! Er wordt dan gratis vrijblijvend contact met u opgenomen om de situatie te bespreken met een ervaren strafrechtadvocaat. Pas na het gesprek en wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt gaan wij voor u aan de slag. Wij zoeken dan ook uit wat er echt is gebeurd en wat uw motieven voor uw handelen waren. Daarnaast onderzoeken wij welke juridische mogelijkheden er voor u zijn om een lage straf te krijgen of zelf een vrijspraak te bereiken. Wij werken dan vaak Pro Deo of voor een vaste lage prijs. 

Direct contact met advocaat bij valsheid in geschrift

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteit valsheid geschrift