Vrijspraak van valsheid in geschrift in verband met Persoonsgebonden Budget-fraude door rechtbank Rotterdam

Vrijspraak valsheid in geschrift door rechtbank Rotterdam

Op 19 april 2017 heeft de rechtbank Rotterdam vrijgesproken in een zaak over valsheid in geschrift in verband met Persoonsgebonden Budget-fraude.

Vrijspraak van valsheid in geschrift in verband met Persoonsgebonden Budget-fraude door rechtbank Rotterdam

Aan de verdachte is valsheid in geschrift ten laste gelegd. Kortgezegd werd de verdachte ervan verdacht dat zij ten aanzien van vier personen verantwoordingsformulieren Persoonsgebonden Budget valselijk heeft gemaakt en dat zij ten aanzien van drie andere personen facturen voor thuiszorg valselijk heeft opgemaakt.

Uit de bewijsstukken blijkt dat de medeverdachte bestuurder was van een zorgbureau met ruim honderd klanten, welk bedrijf zich vooral bezighield met het verlenen van thuiszorg. Het ging hierbij vooral om zieke, oudere mensen van Turkse afkomst. Het bedrijf zorgde ook voor de aanvraag van het Persoonsgebonden Budget van deze mensen en het bedrijf verleende hulp bij het doen van de administratie hiervan. De facturen van het bedrijf van medeverdachte vermeldden veel meer zorg dan dat er daadwerkelijk geleverd is. Uit onderzoek is gebleken dat de facturen niet waren gebaseerd op gewerkte uren, maar dat zij standaard werden opgemaakt door het geheel toegekende Persoonsgebonden Budget te delen door het gehanteerde uurtarief van het bedrijf. Op deze wijze ontstond er dus geen enkel verband tussen de uren zoals deze vermeld stonden op de facturen en de daadwerkelijk gewerkte uren in de zorg. Daarnaast was er sprake van gevallen waarin er minder zorg werd geleverd dan dat er werd verantwoord aan het zorgkantoor.

Zo werd de zorg bijvoorbeeld verantwoord alsof de cliënt zich in Nederland bevond, terwijl de cliënt langdurig in Turkije verbleef. In deze periode werd er dus geheel geen zorg geleverd, maar dit werd wel zo aangegeven. Het bedrijf organiseerde daarnaast vakantiereizen naar een luxe resort in Turkije, bekostigd uit het Persoonsgebonden Budget. De facturering van de zorg als ware deze geleverd was door het bedrijf in Nederland liep gewoon door. De verdachte in deze zaak was werkzaam bij het bedrijf, als administratief medewerkster. De verdachte heeft in opdracht van medeverdachte valse facturen en valse verantwoordingsformulieren gemaakt.

 

Verweer van de strafrecht advocaat in deze zaak over valsheid in geschrift

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft betoogd dat de verdachte uitdrukkelijk heeft ontkend dat zij de Persoonsgebonden Budget-formulieren heeft ingevuld. De raadsman geeft hierbij aan dat de verdachte soms verantwoordingsformulieren invulde, maar dat ook andere medewerkers formulieren hebben opgemaakt. De strafrechtadvocaat gaf hierbij aan dat de vergelijking van het handschrift op de verschillende formulieren dit aannemelijk maakt. De verdediging stelt dat het niet duidelijk is of, en zo ja welk van de formulieren door de verdachte is ingevuld, waardoor zij van dit tenlastegelegde feit dient te worden vrijgesproken. De rechtbank Rotterdam volgt het standpunt van de strafrecht advocaat van de verdachte en acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte dit tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte hiervan vrij.

Ten aanzien van de facturen is vast komen te staan, door een eigen verklaring van de verdachten, dat zij deze heeft opgemaakt. De verdachte heeft echter ontkend dat zij wist dat de facturen valselijk werden opgemaakt. De rechtbank volgt ook dit standpunt en is van mening dat zij door het aanwezige bewijsmateriaal niet de overtuiging heeft gekregen dat de verdachte de facturen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt. Ook ten aanzien van dit tenlastegelegde feit acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Al met al spreekt de rechtbank de verdachte ook hiervan vrij.

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft er in deze zaak, middels zijn pleidooi, voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van valsheid in geschrift. Indien u in een soortgelijke zaak bent verwikkeld kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat voor valsheid in geschrift. De raadsman- of vrouw zal een zo laag mogelijke straf, of net als in deze zaak vrijspraak, voor u bereiken. De strafrechtadvocaat weet door zijn of haar jarenlange ervaring als geen ander de weg naar een zo gunstige mogelijke uitspraak voor u, als verdachte. Door het invullen van het contactformulier komt u gratis in contact met een ervaren strafrechtadvocaat voor valsheid in geschrift. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.

Klik hier indien u meer over deze zaak over valsheis in geschrift wilt lezen.