Strafrechtadvocaat – valsheid in geschrifte

Wanneer u een document namaakt of aanpast dan kan er sprake zijn van valsheid in geschrifte. Maar wanneer is er wel en wanneer is er geen sprake van valsheid in geschrifte? En wat moet u doen als u verhoord wordt door de politie? Wat voor straf kan u verwachten? Een aantal vragen die u wellicht heeft wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrifte.

Valsheid in geschrifte

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft".

In lid 2 van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht wordt ook het opzettelijk gebruik maken van valse geschriften strafbaar gesteld, deze tekst luidt: “Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruikmaakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik”.

In het wetsartikel wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van valsheid in geschrifte:

 • Materiële valsheid = het namaken van een bestaand document (bijvoorbeeld handtekening of paspoort)
 • Intellectuele valsheid = er wordt bewust onjuiste informatie opgenomen in een bestaand document (bijvoorbeeld de datum van een factuur aanpassen)
   

Vereiste valsheid in geschrifte

In het strafrecht kunnen alle strafbare feiten ontleed worden in een aantal bestanddelen. Dit zijn belangrijke vereisten van het strafbare feit waaraan voldaan moet zijn wil de rechter iemand kunnen veroordelen voor dat strafbare feit. Bij valsheid in geschrifte zijn de volgende bestanddelen van belang:

 • Het moet gaan om een geschriftà hierbij kunt u denken aan werkgeversverklaringen, officiële documenten, diploma’s getuigschriften.
 • Het geschrift moet de functie van bewijsbestemming hebbenà u kunt denken aan een paspoort waaruit blijkt wie u bent, een werkgeversverklaring die uw inkomen aantoont en een diploma waaruit blijkt dat u uw studie succesvol hebt afgerond
 • Het geschrift moet valselijk zijn opgemaakt of na het opmaken zijn vervalstà hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u een werkgeversverklaring aanpast of zelf maakt of de handtekening vervalst.
 • Het geschrift moet zijn opgemaakt met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gaan gebruikenà met het oogmerk hebben wordt bedoeld dat u de intentie heeft om het geschrift te gaan gebruiken alsof het een echt document is.

Volgens artikel 225 lid 2 bent u ook strafbaar wanneer u opzettelijk gebruik maakt van een vervalst geschrift. Hierbij is van belang dat u het vervalste geschrift heeft ontvangen zoals het er ook in zijn echte variant eruit zou zien.

Ook wanneer u gebruikt maakt van een opzettelijk door iemand anders vervalst geschrift bent u strafbaar. Hiervoor moet u wel het geschrift ontvangen hebben zoals het er in het echt en onvervalst ook uit zou zien.
 

Straf valsheid in geschrifte

In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht staat omschreven dat u maximaal 6 jaar gevangenisstraf kunt krijgen voor valsheid in geschrifte, maar vrijwel nooit wordt deze maximale straf opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt richtlijnen op voor de strafmaat, zodat er in gelijke gevallen gelijk gestraft wordt. Deze richtlijn ziet er voor valsheid in geschrifte als volgt uit:

 • Voorhanden hebben vals rijbewijs = gevangenisstraf van 2 maanden
 • Opstellen/voorhanden hebben van een valse arbeidsovereenkomst het afsluiten hypotheek of aangaan van een ander contract= gevangenisstraf van 2-4 maanden
 • Afsluiten telefoonabonnement onder valse personalia = gevangenisstraf van 1 maand
 • Diploma, bul of certificaat vervalst die nog niet is gebruikt= geldboete tussen de € 750 en €1000 of taakstraf tussen de 60 - 80 uur
 • Diplomavervalsing en er is gebruik gemaakt van het valse diploma= taakstraf tussen de 90-120 uur.

Zoals u kunt zien zijn het fikse straffen die u kunt verwachten, maar de straffen verschillen onderling ook veel. Wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrifte adviseren wij dan ook om direct contact op te nemen met een van onze advocaten. Zij kunnen u meer vertellen over de eventueel te verwachten straf in uw situatie.

Het strafrecht kent ook strafverzwarende omstandigheden, waardoor de straffen hoger zijn dan de omschreven straf in het basisdelict. De strafverzwarende omstandigheden bij vervalste geschrift kunnen zijn:

 • Authentieke akte
 • Schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
 • Aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
 • Dividend- of rentebewijzen behorende tot een van onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
 • Krediet- of handelspapier.
   

Advocaat in Breda voor valsheid in geschrifte

Verdacht van valsheid in geschrifte of een dagvaarding ontvangen voor valsheid in geschrifte? Neem direct contact met ons op! Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin u de situatie bespreekt met een ervaren strafrechtadvocaat. Pas na het gesprek en wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt gaan wij voor u aan de slag. Wij zoeken dan ook uit wat er echt is gebeurd en wat uw motieven voor uw handelen waren. Daarnaast onderzoeken wij welke juridische mogelijkheden er voor u zijn om een lage straf te krijgen of zelf een vrijspraak te bereiken. Neem gratis contact op met ons en wij helpen u verder, ook als u slechts enkele vragen hebt helpen wij u gratis!