Vrijspraak valsheid in geschrifte, maar 160 uur taakstraf voor witwassen

Vrijspraak valsheid in geschrifte, maar 160 uur taakstraf voor witwassen

De rechtbank Amsterdam heeft vrijgesproken in een zaak over valsheid in geschrifte.

Vrijspraak valsheid in geschrifte, maar 160 uur taakstraf voor witwassen

Aan de verdachte in deze zaak is allereerst witwassen ten laste gelegd. De verdachte werd samen met de medeverdachte (degene met wie de verdachte samenwoont en vier kinderen heeft) verdacht van witwassen en het feit daarvan een gewoonte te hebben gemaakt, het gaat om een totaalbedrag van € 73.845,95. Daarnaast werd de verdachte ervan verdacht dat zij zich samen met de medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat zij valse salarisstroken en een valse arbeidsovereenkomst zouden hebben opgemaakt. Zo zouden de verdachte en de medeverdachte meer contact geld hebben gehad dan de inkomsten uit de winkel van de medeverdachte verklaren. Tevens hebben de verdachte en de medeverdachte ook na de sluiting van de winkel beschikt over grote contante geldbedragen. Daarnaast had de verdachte een arbeidsovereenkomst bij de winkel en ontving zij salaris, terwijl zij daar toen niet werkte.

 

Pleidooi van de strafrechtadvocaat voor valsheid in geschrifte

Ten aanzien van het witwassen stelt de strafrecht advocaat het navolgende. Allereerst is niet alle omzet van de winkel in het kasboek verwerkt. De medeverdachte hield van de verkoop van online belkaarten geen administratie bij, omdat over deze verkopen geen omzetbelasting hoeft te worden betaald. Verder is de winkel langer open geweest dan de periode waarop het kasboek ziet. Ook heeft de medeverdachte verklaard dat hij wel eens (dure) goederen contact verkocht en van de opbrengt slechts een deel in de administratie verwerkte en het andere deel in zijn zak stopte. Tot slot stelt de strafrechtadvocaat dat de medeverdachte geld uit eerdere ondernemingen had gespaard en dat hij verschillende goederen, zoals sieraden en horloges van de winkel contact heeft verkocht. Oftewel, de strafrecht advocaat van de verdachte stelt dat de geldbedragen niet van enkel misdrijf afkomstig zijn.

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte stelt de strafrechtadvocaat het volgende. Het feit dat de verdachte niet werkzaam zou zijn geweest bij de winkel kan volgens de strafrecht advocaat niet worden vastgesteld. Door verbalisanten zijn camerabeelden van de winkel bekeken. De strafrechtadvocaat stelt dat de verdachte jarenlang bij de winkel werkzaam is geweest, terwijl de camerabeelden van slechts 183 dagen bekeken zijn, terwijl de winkel niet al deze dagen open was. Daarnaast stelt de strafrecht advocaat dat de beelden willekeurig zijn bekeken, waarbij vooral aandacht is besteed aan het feit wie de winkel heeft geopend en gesloten. De strafrechtadvocaat van de verdachte stelt dat dit onvoldoende is om te concluderen dat de verdachte niet bij de winkel heeft gewerkt. De strafrecht advocaat stelt dan ook dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van witwassen en valsheid in geschrifte.

 

Oordeel van de rechtbank Amsterdam

Allereerst stelt de rechtbank dat niet kan worden bewezen dat de verdachte en de medeverdachte zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. De rechtbank volgt hiertoe het standpunt van de strafrechtadvocaat en stelt dat op basis van het dossier onvoldoende kan worden vastgesteld dat verdachte niet bij de winkel werkzaam zou zijn geweest. De rechtbank stelt dat van de 183 dagen dat er beelden zijn opgenomen van de deur van de winkel er slechts fragmenten zijn bekeken van niet meer dan 59 dagen. Doordat er van zo weinig dagen beelden zijn bekeken en doordat slechts steekproefsgewijs fragmenten zijn bekeken, kan het nog steeds zo zijn dat de verdachte vaker in de winkel is geweest dan nu is gebleken. Verder blijkt uit de arbeidsovereenkomst niet dat de verdachte voor haar werkzaamheden elke dag in de winkel aanwezig moest zijn. De rechtbank spreekt de verdachte dan ook vrij van valsheid in geschrifte.

Voor het witwassen oordeelde de rechtbank dat niet kan worden bewezen dat de verdachte zich met de medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan witwassen in de periode dat de winkel open was, maar dit geldt niet voor de periode na de sluiting van de winkel. Oftewel, de verdachte werd door de rechtbank deels vrijgesproken van witwassen. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld voor medeplegen van gewoontewitwassen tot een taakstraf voor de duur van 160 uren, ter vervangen voor 80 dagen hechtenis.

 

Strafrechtadvocaat voor valsheid in geschrifte en witwassen

In deze zaak is goed te zien wat de meerwaarde is van een goede, ervaren strafrechtadvocaat. Dankzij het pleidooi van de strafrecht advocaat is de verdachte immers vrijgesproken van valsheid in geschrifte en deels van witwassen. Indien u zelf wordt verdacht van valsheid in geschrifte of witwassen kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. De advocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervarens strafrechtadvocaat voor valsheid in geschrifte direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.