Advies van de strafrechtadvocaat: accepteer niet zomaar elke strafbeschikking!

Vrijspraak na pleidooi van de strafrechtadvocaat

Advocaat bepleit vrijspraak; rechtbank volgt.

Onlangs moest een cliënt van ons gespecialiseerde strafrecht kantoor verschijnen bij een OM-hoorgesprek. Een OM-hoorgesprek is een gesprek bij de officier van justitie omdat deze voornemens is om een strafbeschikking op te leggen.

 

Uitnodiging voor een OM-hoorgesprek

De officier van justitie kan als vervolgingsbeslissing een uitnodiging voor een OM-hoorgesprek uitsturen. Dit is een gesprek bij de officier van justitie om de mogelijkheden van strafoplegging in de vorm van een strafbeschikking te bespreken. Wat veel mensen echter niet weten is dat op deze zittingen een zaak ook geseponeerd kan worden en dat een straf niet altijd wordt opgelegd.

In de uitnodigingsbrief staat vermeld wanneer en waar de verdachte in kwestie zich moet melden. Op de brief staat ook het parketnummer (ons kenmerk van het Openbaar Ministerie) vermeld. Onthoud dit nummer goed want de advocaat heeft dit nummer nodig bij het opvragen van het procesdossier.

 

Ontvangst van stukken door de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat is afhankelijk van het Openbaar Ministerie voor het verstrekken van de processtukken. Na ontvangst van de stukken kan de strafrechtadvocaat de zaak gaan voorbereiden en met de cliënt bespreken.

 

Rechtsbijstand van de strafrechtadvocaat bij het OM-hoorgesprek

Na ontvangst van het procesdossier, bestudering van de stukken en de bespreking van het dossier met de cliënt volgt de zitting bij de officier van justitie. Voorafgaand aan deze zittingen is de zaak uitvoerig besproken met de strafrechtadvocaat en is de strategie bepaald. In deze zaak vond het OM-hoorgesprek plaats in oktober 2020 in Zwolle.

De strafrechtadvocaat was ter zitting aanwezig en voerde uitvoerig verweer. De officier van justitie had echter een geheel andere kijk op het dossier dan de strafrechtadvocaat en gaf aan dat zij een strafbeschikking op wilde leggen of dat de zaak anders maar voorgelegd moest worden aan de politierechter. De strafrechtadvocaat had daarop aangegeven dat de zaak dan maar voorgelegd moest worden aan de Politierechter en dat de verdediging dan een verzoek zou in gaan dienen tot het horen van twee getuigen die de onschuld van de verdachte zou kunnen aantonen. De getuigen werden gehoord bij het kabinet van de rechter-commissaris in het bijzijn van de strafrechtadvocaat.  

 

Dagvaarding ontvangen voor de politierechter

Ondanks de verklaringen van de gehoorde getuigen meende de officier van justitie dat er nog steeds voldoende bewijs was en dat cliënt zich diende te verantwoorden ten overstaan van de politierechter. Naar de mening van de verdediging bleek uit de getuigenverklaring dat het niet cliënt was geweest die de bedreigingen had geuit, maar ok… Als de officier van justitie wil dat er een rechter naar kijkt, dan moet er een rechter naar kijken.

En zo geschiedde. Op vrijdag 27 augustus 2021 stond de zaak van deze jongeman gepland bij de politierechter in Zwolle. De aangifte, de verklaringen van de getuigen en de verklaring van de verdachte werden ter zitting besproken. Cliënt werd ter zitting bijgestaan door zijn strafrechtadvocaat en… hij werd vrijgesproken vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Strafbeschikking ontvangen? Uitnodiging voor een OM-hoorgesprek? Bel de strafrechtadvocaat!

Wat ik u met dit artikel wil vertellen is dat u niet zomaar klakkeloos iedere straf moet accepteren als u van mening bent dat u onschuldig bent. Neem zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat voor advies.