Steekpartij op schoolplein door verminderd toerekeningsvatbare verdachte

Steekpartij op schoolplein door verminderd toerekeningsvatbare verdachte

De rechtbank Den Haag heeft op 4 september 2018 uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht op een schoolplein.

Steekpartij op schoolplein door verminderd toerekeningsvatbare verdachte

De verdachte in deze zaak stond terecht voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Hij werd er immers van verdacht op een schoolplein twee messen te hebben getoond, waar meerdere mensen (leerlingen en medewerkers) getuigen van waren.

 

Feiten en omstandigheden

Op de desbetreffende dag is op camerabeelden te zien dat een man rond 13.00 uur naar het schoolplein komt lopen en naar een aantal jongens roept. Vervolgens trekt de man een groot keukenmes uit zijn jaszak, welke hij in de lucht houdt. Als gevolg hierop komt een groep jongens op de man afrennen. De man vlucht voor deze groep jongens en valt. Nadat hij weer is opgestaan trekt hij een tweede groot keukenmes, waarna hij wegloopt. Ongeveer een kwartier later wordt hij thuis aangehouden door de politie. De verdachte heeft verklaard dat hij inderdaad naar het schoolplein is gegaan en twee messen bij zich had. Er bestonden al langer spanningen en confrontaties tussen de verdachte en de groep jongens van de school.

 

Oordeel rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag komt tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde bedreiging. Vastgesteld wordt dat de verdachte een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van schizofrenie heeft, zwakbegaafd is en een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Ook heeft de verdachte jarenlang verdovende middelen zoals alcohol, cannabis en cocaïne gebruikt, dat als stoornis kan worden geclassificeerd. Ook waren deze stoornissen aanwezig ten tijde van het plegen van het feit, deze hebben deels de gedragskeuze van de verdachte beïnvloed. De rechtbank Den Haag komt dan ook op grond van de rapportages van de psychiater en de psycholoog tot het oordeel dat de verdachte in verminderde mate toerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van het feit. Dit is in lijn met het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte. De strafrecht advocaat had immers bepleit dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar moest worden verklaard.

 

De rechtbank Den Haag heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 2 maanden en 8 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden gesteld. Zo moet de veroordeelde zich gedurende de proeftijd melden bij de reclassering. Ook moet hij in het kader van de wet opgenomen blijven bij GGZ zolang de behandelaars dat nodig achten, waarbij hij zich houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling worden gegeven. Verder moet hij na zijn klinische behandeling verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang, waarbij hij zich moet houden aan het (dag)programma dat de instelling in overleg met de reclassering heeft opgesteld. Tot slot zal de veroordeelde mee moeten werken aan het vinden van een zinvolle dagbesteding.

 

Strafrechtadvocaat bedreiging

Zelf verdacht van bedreiging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor bedreiging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.