Bedreiging, verdachte verminderd toerekeningsvatbaar

Bedreiging, verdachte verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank Noord-Holland heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging.

Bedreiging, verdachte verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte in deze zaak stond terecht voor bedreiging. Hij werd ervan verdacht slachtoffers te hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel zware mishandeling. Hij werd er immers van beschuldigd naar de woning van het slachtoffer te zijn gedaan en nadat werd opengedaan te zeggen dat de man van de vrouw die de deur opendeed de verdachte met rust moest laten, want de wapens zouden klaarstaan. Daarnaast werd de verdachte ervan verdacht nogmaals naar de woning te zijn gedaan en dreigend met een bivakmuts op met een wandelstok met een punt in zijn hand voor de woning te hebben gestaan en te hebben gezegd tegen de vrouw dat de man naar buiten kon komen.

 

Oordeel rechtbank Noord-Holland

De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling van bedreiging is vereist dat de bedreiging van dien aard is dat de redelijke vrees bij de slachtoffers kon ontstaan dat zij hun leven zouden kunnen verliezen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte en het slachtoffer eerder een woordenwisseling hebben gehad, waarbij de verdachte enkele dagen later aan de deur van het slachtoffer is geweest en het slachtoffer zich bedreigd heeft gevoeld door de verdachte. Toen de verdachte later wederom tweemaal aan de deur stond van het slachtoffer, waarbij hij eenmaal een bivakmuts droeg en zich dreigend uitliet, ontstond bij de slachtoffers de vrees dat de verdachte zijn woorden daadwerkelijk in daden zou omzetten. De rechtbank stelt dan ook dat door de uitlatingen van de verdachte bij de slachtoffers in redelijkheid de vrees kon doen ontstaan dat de verdachte zijn bedreigingen ten uitvoer zou brengen. De bedreigingen hebben bij de woning van de slachtoffers plaatsgevonden, een plek waar zij zich veilig mochten voelen maar waar de verdachte hen welbewust heeft opgezocht. De rechtbank Noord-Holland komt door de feiten en omstandigheden tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde bedreiging.

 

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank heeft in deze zaak rekening gehouden met het rapport dat is opgesteld door een psychiater en een psycholoog, waaruit blijkt dat bij de verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis in de vorm van een manisch psychotisch toestandsbeeld, waarvan ook sprake was ten tijde van het plegen van het incident. De rechtbank acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar voor de bedreiging en is dan ook van mening dat de verdachte ter beschikking moet worden gesteld met verpleging van overheidswege, doordat bij de verdachte tijdens het begaan van het strafbare feit een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens bestond.

 

Strafrechtadvocaat bedreiging

Aan de verdachte in deze zaak is tbs opgelegd, doordat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging. Zelf verdacht van bedreiging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor bedreiging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.