Fietsende verdachte bedreigt slachtoffer, vrijspraak

Fietsende verdachte bedreigt slachtoffer, vrijspraak

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 7 maart 2019 uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging.

Fietsende verdachte bedreigt slachtoffer, vrijspraak

De verdachte in deze zaak stond terecht voor bedreiging. Hij werd ervan verdacht het slachtoffer te hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, dan wel zware mishandeling, door een mes tevoorschijn te hebben gehaald en deze vast te hebben gehouden en dreigende woorden te hebben geuit.

 

Oordeel gerechtshof

Het Hof stelt dat voor een veroordeling van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel zware mishandeling is vereist dat de bedreiging zodanig is dat bij het slachtoffer in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, of zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen en dat de opzet van de verdachte daarop was gericht.

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. De verdachte heeft op de desbetreffende dag al fietsend een mes naast het bovenbeen van het slachtoffer gehouden en is daarbij een gesprek met het slachtoffer aangegaan. De verdachte heeft zich daarbij onaangenaam en uitdagend gedragen. Het Hof vindt voor het gebruik van de ten laste gelegde bewoordingen of soortgelijke dreigende woorden naast de aangifte van het slachtoffer onvoldoende bewijs in de bewijsstukken.

Het Hof acht het voorstelbaar dat de gedragingen van de verdachte bij het slachtoffer angst hebben opgeroepen, maar door deze gedragingen is er nog geen sprake van een situatie waarin bij het slachtoffer in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, dan wel zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Daarnaast kan niet worden bewezen dat de opzet van de verdachte daarop gericht was. Al met al acht het gerechtshof de bedreiging dan ook niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt de verdachte vrij.

 

Vordering van het slachtoffer

Het slachtoffer heeft een schadevergoeding geëist. Doordat de verdachte niet schuldig is aan de bedreiging waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt, kan het slachtoffer in de vordering niet worden ontvangen. Het slachtoffer en de verdachte dragen ieder hun eigen kosten.

 

Strafrechtadvocaat bedreiging

Zelf verdacht van bedreiging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor bedreiging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.