Veroordeling politieagent voor belaging van vrouw in seksbusiness

Veroordeling politieagent voor belaging van vrouw in seksbusiness

Op 27 september 2017 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak over belaging.

Veroordeling politieagent voor belaging van vrouw in seksbusiness

De verdachte in deze zaak werd verdacht van belaging. De verdachte heeft gedurende 2 jaar een relatie gehad met een vrouw, welke vrouw werkzaam was in de seksbusiness. De verdachte zag de relatie als een liefdesrelatie, terwijl de vrouw de relatie zakelijk beschouwde, voor haar diensten kreeg zij steeds een vergoeding. De verdachte wilde dat de vrouw met haar werkzaamheden zou stoppen om alleen voor hem te kiezen, hiertoe heeft de verdachte anoniem gedurende meer dan een jaar brieven en met tekst beschreven foto’s in haar brievenbus gedaan. Ook haar buren en vrienden ontvingen deze. De brieven en foto’s waren beledigend en dreigend van aard.

 

Oordeel rechtbank Rotterdam

De rechtbank oordeelde dat de aard, duur, frequentie en intensiteit van de gedragingen, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer, zodanig ernstig zijn dat er gedurende een langere tijd sprake was van een stelselmatige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belaging. Indien u wordt verdacht van een soortgelijk delict kan een ervaren strafrecht advocaat voor u (indien mogelijk) het tegendeel bewijzen!

Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de verdachte daarbij zijn positie als politieman misbruikte om via het politiesysteem informatie te achterhalen over het privéleven van de vrouw. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte deze systemen veelvuldig heeft gebruikt, waardoor de verdachte informatie verkreeg over het slachtoffer, haar familie, haar vrienden en klanten. Ook heeft de verdachte zijn positie misbruikt door het onderzoek naar de stalking te volgen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verdachte zijn ambtsgeheim meermalen heeft geschonden door de politiesystemen voor privédoeleinden te gebruiken.

 

Strafoplegging belaging door rechtbank Rotterdam

Al met al veroordeelde de rechtbank de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Daarnaast zijn enkele bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals het feit dat de veroordeelde gedurende de proeftijd op geen enkele wijze contact zal opnemen of zoeken met het slachtoffer en dat de veroordeelde zich niet zal bevinden binnen één kilometer van het slachtoffer. Daarnaast is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uur, maar na aftrek van de dagen die verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht (16 dagen) resteren er 148 uren taakstraf. Een strafrechtadvocaat van www.strafrecht-advocaat.nl kan u bijstaan!

 

Strafrecht advocaat belaging

Indien u wordt verdacht van stalking of belaging kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren, om zo een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor belaging direct gratis en vrijblijvend contact met u op!