De strafrechtadvocaat legt uit...

De strafbeschikking uitgelegd door de strafrechtadvocaat

Wat te doen bij ontvangst van een strafbeschikking.

Indien iemand als verdachte is aangemerkt wordt hij doorgangs altijd uitgenodigd voor het afleggen van het verklaring op het politiebureau, het zogenoemde politieverhoor. Tijdens dit verhoor wordt de verdenking besproken en worden ook vragen gesteld over de persoonlijke situatie van de verdachte. Na afloop van het politieverhoor wordt de verklaring van de verdachte toegevoegd aan het dossier en als het dossier compleet is wordt deze doorgezonden aan de officier van justitie. 

Beslissing van de officier van justitie

Na completering van het politiedossier moet de officier van justitie een beslissing gaan nemen wat te doen met de strafzaak. De officier van justitie kan de zaak seponeren als er bijvoorbeeld onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is of als de verdachte onterecht is aangemerkt als verdachte. Maar indien er naar de mening van de officier van justitie wel sprake is van voldoende wettig en overtuigend bewijs dan kan de officier van justitie de verdachte uitnodigen voor een OM-zitting of een TOM-zitting. Een andere optie is het uitvaardigen van een dagvaarding voor de Politierechter of de Meervoudige Kamer van de rechtbank. Maar het is ook heel goed mogelijk dat de officier van justitie de verdachte een strafbeschikking stuurt. 

De strafbeschikking

De strafbeschikking lijkt op een onschuldige boete. Maar wat veel mensen niet weten is dat zij na het betalen van deze boete een aantekening op hun Justitiële Documentatie krijgen: in de volksmond hebben ze dan een strafblad. Als strafrechtadvocaat raad ik altijd aan om direct na ontvangst van deze strafbeschikking contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De strafrechtadvocaat kan samen met u de zaak kort bespreken en een beoordeling maken of u wel of niet de boete kan betalen. Let wel op: dit gesprek is op basis van de informatie die de verdachte aan de strafrechtadvocaat verstrekt én niet op basis van het dossier (dit dossier heeft de strafrechtadvocaat immers nog niet ontvangen). 

Verzet tegen de strafbeschikking

Als uit het eerste gesprek met de strafrechtadvocaat blijkt dat het wellicht niet verstandig is om de boete te betalen, dan kan de strafrechtadvocaat namens u verzet instellen tegen deze strafbeschikking. Dit verzet moeten binnen twee weken na ontvangst van de strafbeschikking worden ingesteld bij de officier van justitie. De officier van justitie moet dan overgaan tot het herbeoordelen van de strafzaak en kan de zaak dan alsnog seponeren of deze voorleggen aan de rechter zodat een onafhankelijke rechter een oordeel over de strafzaak kan vellen. In het laatste geval zal de strafrechtadvocaat doorgaans met u mee gaan naar de rechtbank om u ter zitting te vertegenwoordigen. 

Neem contact op met de strafrechtadvocaat

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, neem dan direct contact op met een een gespecialiseerde strafrechtadvocaat om uw zaak te bespreken. De gespecialiseerde starfrechtadvocaten kunnen u begeleiden in dit proces en u van raad en advies voorzien.