Diefstal van een kip

Diefstal van een kip

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november 2019 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal.

Diefstal van een kip

De verdachte in deze zaak stond terecht voor diefstal. Ze werd ervan verdacht een kip te hebben gestolen.

 

Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. Vast staat dat de verdachte een kip heeft weggenomen die aan het slachtoffer toebehoorde. De verdachte had hiervoor geen toestemming. De verdachte heeft betoogd dat het haar bedoeling was om de kip te redden.

De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat de verdachte handelde ter uitvoering van het wettelijk voorschrift van de Wet Dieren, door de hulpbehoevende kip te redden en dat zij heeft ingegrepen omdat zich een verboden situatie van de Wet Dieren voordeed.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

Het Hof is van mening dat geenszins aannemelijk is geworden dat de kip in een zodanige toestand verkeerde dat sprake was van hulpbehoevendheid op grond van de Wet Dieren. De kip verbleef in een hok op de theaterschool, hetgeen niet optimaal te noemen is. De kip verbleef immers zonder andere kippen in een hok in de hal van een drukbezochte theaterschool. Daarnaast was er een studieproject waarbij kon worden gestemd over het al dan niet slachten van de kip, waarbij ethische kanttekeningen kunnen worden geplaatst, maar van een daadwerkelijk en dringend gevaar voor het leven en de gezondheid van de kip was op de desbetreffende dag geen sprake. De kip werd immers verzorgd en er was nog geen uitslag van de stemming. Hieruit volgt dat het handelen van de verdachte op dat moment niet kan worden aangemerkt als het verlenen van zorg aan een hulpbehoevend dier als bedoeld in het artikel uit de Wet Dieren.

Ofwel, de verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van een kip. Het Hof is van mening dat diefstal een ergerlijk feit is, dat voor de gedupeerde schade, overlast en hinder teweegbrengt. Dat de verdachte motieven heeft gehad voor het in haar optiek bevrijden van een dier van een ander maakt het feit niet minder ernstig, nu haar handelen een vorm is van eigenrichting die niet getolereerd kan worden.

Tussen de datum van de eerste dagvaarding voor de terechtzitting van de politierechter en de datum waarop dit vonnis is gewezen zijn meer dan twee jaren verstreken, terwijl in deze periode geen onderzoek is verricht. Ook heeft de verdachte geen justitiële documentatie. Alles afwegende heeft het Hof bepaald dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.