Inzet van een lokfiets is geoorloofd

Inzet van een lokfiets is geoorloofd

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal van een lokfiets.

 

Inzet van een lokfiets is geoorloofd

De verdachte in deze zaak werd verdacht van diefstal van een lokfiets. Hij werd er immers van verdacht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening een fiets te hebben weggenomen, dat toebehoorde aan een ander dan aan de verdachte. Namens de verdachte is aangevoerd dat hij door de politie is uitgelokt tot het stelen van de fiets door de wijze waarop de lokfiets is ingezet.

De politie heeft met toestemming van de Officier van Justitie een lokfiets gestald in een fietsenstalling, met als doel om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. Het betrof een witte Batavus damesfiets waarvan het ringslot wel was afgesloten, maar de sleutel nog in het slot zat. De fiets is tussen andere fietsen in de stalling geplaatst. De lokfiets stond niet met het voorwiel in het fietsenrek, maar stond op de standaard, waardoor de fiets een stukje aan de achterzijde uitstak ten opzichte van andere fietsen. Daarnaast waren aan de linkerzijde van de fiets een aantal lege plekken.

 

Oordeel Hof

Het Hof heeft gesteld dat de inzet van een lokfiets door de politie om fietsendieven op heterdaad te kunnen betrappen op zichzelf niet ongeoorloofd is. Het is aanvaardbaar als de verdachte niet is gebracht tot andere handelingen dan waarop zijn opzet reeds was gericht.

Het Hof stelt dat de lokfiets is geplaatst op een plaats die strookt met de gebruikelijke gang van zaken in het maatschappelijk verkeer met betrekking tot het stallen van een fiets. De fiets stond namelijk tussen andere fietsen in een fietsenstalling bij een treinstation. Het feit dat de fiets een lichtere kleur had dan het merendeel van de omringende fietsen, de sleutel nog in het slot zat, er twee plekken naast de lokfiets vrij waren aan de zijde waar de sleutel nog in het slot zat en de fiets op de standaard stond en daardoor een stukje uitstak, doet daaraan niet af. Deze omstandigheden zijn immers niet ongebruikelijk in het maatschappelijk verkeer. De politie heeft door het plaatsen van de lokfiets de gelegenheid geboden de fiets te stelen, maar dit zorgt er niet voor dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd waarop zijn opzet niet van te voren was gericht.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft verklaard dat hij bij het station was en dat hij een witte fiets zag met de sleutel erin. Het maakte het slot open en pakte de fiets, om de fiets naar het politiebureau te brengen aldus de verdachte. De verdachte heeft de fiets vervolgens naar een bekende gebracht, omdat het geld zou kosten om de fiets mee te nemen in de trein. Volgens eigen zeggen was de verdachte van plan om naar het politiebureau in de stad te gaan om daar zijn telefoonnummer achter te laten, zodat bekend zou zijn waar de fiets was.

Het Hof oordeelt dat de verdachte, door de fiets van het slot te halen, uit de stalling te halen en daarmee weg te fietsen, handelingen heeft verricht die diefstal opleveren. De verklaring van de verdachte dat hij de fiets had meegenomen omdat hij deze naar de politie wilde brengen acht het Hof onaannemelijk, omdat er alternatieve keuzes waren om de politie op de hoogte te brengen van het feit dat de sleutel nog in het slot van de fiets zat. De verdachte had bijvoorbeeld de sleutel van de fiets kunnen meenemen en die naar de politie kunnen brengen.

Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van de lokfiets. De verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 300 euro, welke in 6 termijnen mag worden voldaan.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast tarief en op basis van pro deo.