Drie maanden gevangenisstraf voor diefstal van een boot en aanwezige goederen

Drie maanden gevangenisstraf voor diefstal van een boot en aanwezige goederen

Het gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak over diefstal van een motorboot.

Drie maanden gevangenisstraf voor diefstal van een boot en aanwezige goederen

De verdachte in deze zaak stond terecht voor diefstal van een motorboot en goederen uit deze boot.

 

Standpunt strafrechtadvocaat diefstal

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft in hoger beroep vrijspraak bepleit, door het ontbreken van overtuigend bewijs. Er is een DNA-profiel voorhanden in deze zaak. De strafrecht advocaat stelt dat het enige feit dat het profiel, verkregen uit de bemonstering van het bloed dat is aangetroffen in de gestolen boot, matcht met het DNA van de verdachte, niet zonder meer betekent dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het stelen van de boot en de aanwezige overige goederen. De strafrechtadvocaat beroept zich hierbij op de verklaring van de verdachte, wat inhoudt dat hij de boot onbeheerd aantrof in het water en heeft geprobeerd deze boot, nadat hij zijn vinger had opengehaald aan een haakje, naar de kant te duwen.

 

Standpunt Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof volgt het alternatieve scenario niet. Het Hof acht de alternatieve verklaring van de verdachte, over de aanwezigheid van het bloed in de boot, ofwel de DNA-match, immers ongeloofwaardig. Het bloed is aangetroffen zeer kort na de diefstal van de boot en gelet op de plaats waar het bloed is aangetroffen (achterzijde van de rugleuning van de vissersstoel) kan het worden aangemerkt als daderspoor. Het spoor matcht met het DNA van de verdachte. Het Hof stelt daarnaast dat de verdachte pas in hoger beroep met het alternatief scenario aankomt, wat de geloofwaardigheid niet ten goede komt. Daarnaast is het een wisselende, deels onlogische verklaring, wat de geloofwaardigheid van het door de verdachte geschetste scenario evenmin niet ten goede komt. Tot slot heeft de verdachte zijn verklaring geenszins onderbouwd. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal.

Het Hof oordeelt dat de verdachte eerder voor vermogensdelicten onherroepelijk is veroordeeld, wat in zijn nadeel werkt. Het Hof acht, gelet op de waarde van de gestolen goederen en het strafblad van de verdachte een geldboete of werkstraf niet op zijn plaats. Het Hof acht een door de politierechter opgelegde (en door de advocaat-generaal gevorderde) gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden passend en geboden.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Wordt u zelf verdacht van diefstal? Dan kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen en zorgen voor een goed en sterk verweer. Op deze manier zal de advocaat voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo!