Diefstal 180 zonnepanelen

Diefstal 180 zonnepanelen

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal.

Diefstal 180 zonnepanelen

De verdachte in deze zaak stond terecht voor diefstal. Hij werd er immers van verdacht samen met anderen 180 zonnepanelen toebehorende aan een bedrijf te hebben gestolen.

 

Feiten en omstandigheden

Uit bewijsmiddelen is gebleken dat 180 zonnepanelen zijn gestolen en dat de verdachte is aangetroffen met 180 zonnepanelen in de laadruimte van zijn bus. De rechtbank diende vervolgens de vraag te beantwoorden of bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan deze diefstal in vereniging.

 

Oordeel rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank stelt dat het enkel voorhanden hebben van de zonnepanelen nog niet tot de conclusie leidt dat het de verdachte is geweest die de zonnepanelen heeft gestolen. De verdachte heeft verklaard dat hij de bus van een vriend heeft gehuurd waarmee hij meubels heeft vervoerd. De verdachte stelt dat hij niet in de laadruimte van de bus heeft gekeken en dat hij er dus niet van op de hoogte was wat zich in die laadruimte bevond. Hij verklaart dat hij als enige in de bus heeft gereden sinds hij de bus heeft gehuurd. De rechtbank acht het niet geloofwaardig dat hij niet op de hoogte was van wat er zich in de laadruimte van de bus bevond. Tussen het moment dat de getuige de bus van het zonnepanelenpark heeft zien rijden en het moment waarop hij melding maakt bij de politie dat hij de bus die hij voor 100% herkent als de bus die hij kort daarvoor bij het zonnepanelenpark had zien rijden ziet, zit slechts ruim een uur tijdsverloop. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat dit kan worden aangemerkt als een kort tijdsverloop. Daarnaast komt het aantal bij de verdachte aangetroffen zonnepanelen exact overeen met het aantal weggenomen panelen. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dan ook dat de bij de verdachte aangetroffen zonnepanelen de gestolen zonnepanelen betreffen en dat deze door de verdachte zijn gestolen. Gelet op de grote hoeveelheid zonnepanelen, de afmetingen en het gewicht daarvan stelt de rechtbank vast dat deze niet door één persoon gestolen kunnen zijn. Ook heeft een getuige een groep mannen rondom de bus zien staan. De verdachte heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan diefstal van zonnepanelen in vereniging.

De rechtbank Midden-Nederland heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Deze zaak laat goed zien dat er zware straffen staan op diefstal. Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.