Diefstal tankpas

Diefstal tankpas

Op 16 november 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak in een zaak over diefstal van een tankpas. 

Diefstal tankpas

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zich wederrechtelijk een tankpas heeft toegeëigend. Daarnaast is ten laste gelegd dat de verdachte meerdere goederen (zoals benzine) heeft weggenomen, door het onbevoegd gebruik maken van een tankpas.

 

Standpunt strafrechtadvocaat diefstal

De strafrecht advocaat voor diefstal van de verdachte heeft betoogd dat de verdachte na zijn ontslag af en toe de beschikking had over de tankpas van het bedrijf, doordat hij deze pas soms leende van een ex-collega. De ex-collega loste schulden die hij had bij de verdachte in door zijn tankpas uit te lenen, waarmee de verdachte dan mocht tanken.

Daarnaast heeft de strafrechtadvocaat van de verdachte betoogd dat de verdachte met de tankpas heeft getankt, maar dat er geen sprake was van een oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. De verdachte mocht er, volgens de strafrecht advocaat, van uitgaan dat de ex-collega (de getuige) de tankpas zelf mocht gebruiken en deze dus ook mocht uitlenen voor gebruik door anderen.

 

Standpunt gerechtshof Amsterdam

Uit de camerabeelden van het tankstation blijkt dat een man met de vermiste tankpas brandstof afrekent. De verdachte heeft verklaard de man op de beelden te zijn. Een getuige (de ex-college van de verdachte) heeft ter terechtzitting verklaard dat hij van de verdachte soms privé-geldbedragen leende, welk geld hij terugbetaalde door een tankpas van het bedrijf aan de verdachte uit te lenen. De verdachte heeft verklaard de door hem gebruikte tankpas van de getuige te hebben gekregen ter aflossing van schulden en de getuige heeft verklaard dat hij verschillende keren de tankpas aan de verdachte heeft uitgeleend, waardoor niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat het de verdachte is geweest die zich de verdwenen tankpas heeft toegeëigend. De verdachte wordt ten aanzien van dit ten laste gelegde feit dan ook vrijgesproken, mede dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte.

Daarnaast blijkt dat de verdachte heeft verklaard dat hij vier of vijf keer met tankpas heeft getankt en dat hij wist dat de tankpas van het bedrijf was. Het gerechtshof stelt dat ook al is de tankpas door de ex-collega aan de verdachte ter beschikking gesteld, het niet anders kan zijn dan dat de verdachte wist dat hij niet gerechtigd was deze tankpas uit te lenen om daarmee privé-leningen af te lossen door de verdachte ermee te laten tanken.  Door desondanks brandstof en andere goederen met de tankpas af te rekenen, heeft de verdachte geldbedragen weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, aldus het hof.

Het hof acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van dertig uren, te vervangen voor vijftien dagen hechtenis. Daarnaast wijst het hof een vordering tot schadevergoeding van het bedrijf toe tot een bedrag van € 251,32.

 

Strafrechtadvocaat voor diefstal

Het pleidooi van de strafrechtadvocaat heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van een deel van de tenlastelegging. Oftewel, er is dankzij het pleidooi van de strafrecht advocaat een lagere straf bereikt dan wanneer de verdachte veroordeeld zou zijn voor al hetgeen hem ten laste is gelegd. Een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal kan u bijstaan in een soortgelijke zaak. De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren, om zo een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor diefstal. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en tevens op basis van pro deo.