Moeder doodt negen maanden oud zoontje

Moeder doodt negen maanden oud zoontje

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 17 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over doodslag.

Moeder doodt negen maanden oud zoontje

De verdachte in deze zaak stond primair terecht voor moord, omdat zij ervan werd verdacht met voorbedachte raad haar kind van het leven te hebben beroofd. Subsidiair stond de vrouw terecht voor doodslag, omdat ze ervan werd verdacht haar kind van het leven te hebben beroofd. De vrouw werd er immers van verdacht in 2012 het neusje en mondje van haar negen maanden oude zoontje te hebben dichtgeknepen totdat hij niet meer ademde. Daarnaast werd de vrouw verdacht van geweldshandelingen en schudden van het slachtoffer.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft vrijspraak bepleit van de tenlastegelegde moord. Volgens de advocaat was er geen sprake van voorbedachte raad. De verdachte heeft verklaard dat er iets in haar hoofd gebeurde toen zij even bij haar zoontje ging kijken om te zien of hij sliep. Zij voelde zich een slechte moeder en werd overvallen door de gedachte dat het beter was het leven van haar zoontje te beëindigen. De gedachte kwam op om een kussen te gebruiken, maar de verdachte heeft dit niet gedaan. De vrouw ging terug naar de woonkamer en daar ontstond het idee om het neusje en mondje van het slachtoffer dicht te duwen, hetgeen zij vervolgens heeft gedaan. Doordat de verdachte wel bekend heeft haar zoontje te hebben gedood door het dichtknijpen van zijn neusje en mondje, is de tenlastegelegde doodslag wel te bewijzen, aldus de strafrechtadvocaat.

 

Oordeel rechtbank Midden-Nederland

De verdachte heeft verklaard haar zoontje te hebben gedood door zijn neusje en mondje dicht te knijpen. Zij heeft ontkend dat zij geweldshandelingen heeft gepleegd tegen het kindje, dan wel het kindje te hebben geschud. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat er bij het slachtoffer, bij leven, ook sprake moet zijn geweest van geweldshandelingen op een dusdanige wijze dat een normaal functioneren daarna niet mogelijk was. Wettig en overtuigend is bewezen dat er ofwel sprake is geweest van krachtig schudden, slaan of stompen of een combinatie daarvan. De rechtbank maakt uit de deskundigenverklaringen op dat het mogelijk is dat de verdachte eerst het neusje en het mondje van het slachtoffer heeft dichtgeknepen, met zuurstofgebrek en een zwelling van de hersenen tot gevolg, waarna geweld is gepleegd. Dit staat niet vast, waardoor de rechter in het midden laat in welke volgorde de handelingen van de verdachte hebben plaatsgevonden. Wel staat vast dat er sprake is geweest van een combinatie van handelingen die uiteindelijk tot het overlijden van het kindje hebben geleid. De rechtbank acht hierdoor wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het slachtoffer heeft gedood op de genoemde wijze.

De rechtbank acht, in lijn met de strafrechtadvocaat, niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan moord, waardoor de verdachte hiervan is vrijgesproken. De besluitvorming en uitvoering van de handelingen die hebben geleid tot de dood van het kindje zijn tot stand gekomen in een korte tijdspanne, terwijl het handelen van de verdachte door gevoelens van heftige emotie werden beheerst. Ten tijde van het plegen van het delict was sprake van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en van zwakbegaafdheid, dan wel een verstandelijke beperking. Er zijn aanwijzingen dat het handelen van de verachte daardoor is beïnvloed. Het handelen is het gevolg geweest van een ogenblikkelijke gemoedopwelling, waardoor niet bewezen kan worden verklaard dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld.

Wel acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk haar minderjarige kind van het leven heeft beroofd door de neus en mond van het slachtoffer dicht te duwen, tegen het hoofd van het slachtoffer te slaan en te stompen en het slachtoffer met kracht te schudden, als gevolg waarvan het slachtoffer is overleden.  De verdachte is derhalve veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar en daarnaast is gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld, waarbij diverse voorwaarden zijn gesteld.

 

Strafrechtadvocaat doodslag

Zelf verdacht van doodslag? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor doodslag direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.