Geen straf voor DDOS aanval

DDOS Aanvallen: Geen straf in zaak strafrechtadvocaat mr. Sander Arts

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 24 januari 2022 in een cybercrime strafzaak behandelt door strafrechtadvocaat mr. Sander Arts, géén straf opgelegd en vrijgesproken voor het plegen van DDOS aanvallen.

Strafrechtadvocaat cybercrime en standpunt

Mr. Sander Arts, strafrechtadvocaat van verdachte, heeft uitgelegd dat er naar zijn mening geen sprake was van het daadwerkelijk hinderen van een netwerk door Ddos aanvallen. Weliswaar was ingelogd in het programma webstresser.org (een ddos programma), maar van afdoende bewijs van het daadwerkelijk belemmeren of hinderen van medespelers in een online game-community was naar zijn mening geen sprake geweest.

 

Straf voor DDos aanval en strafblad

In pleidooi is aangegeven dat gezien de aard van de aanvallen die hoogstens tot een poging beperkt was gebleven, geen straf meer zou moeten worden opgelegd. de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) had eerder nog een forse werkstraf opgelegd. De advocaat-generaal (openbaar ministerie) stelde ook in hoger beroep een werkstraf voor. Dit zou vervelende gevolgen voor het strafblad kunnen hebben.

 

Uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het gerechtshof heeft advocaat Sander Arts gevolg en, in tegenstelling tot het standpunt van het openbaar ministerie, vrijspraak opgelegd voor het daadwerkelijk plegen van ddos aanvallen (bombing) en heeft ook géén enkele straf opgelegd. Hieronder zijn enkele delen van de uitspraak van het hof vermeld.

 

Standpunt van de verdediging
De verdachte heeft ter terechtzitting vrijspraak bepleit ten aanzien van het primair ten laste gelegde, nu uit het dossier niet is gebleken dat een geautomatiseerd werk belemmerd is geweest. Ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde heeft de raadsman gesteld dat het hof tot een bewezenverklaring zou kunnen komen

Oordeel van het hof
Vrijspraak voor het primair ten laste gelegde  Het hof is van oordeel dat het bestanddeel ‘belemmert’ opgenomen in artikel 138b lid 1 van
het Wetboek van Strafrecht niet op grond van wettige bewijsmiddelen kan worden bewezenverklaard. Weliswaar heeft verdachte bekend dat hij meerdere Distributed Denial of Service aanvallen oftewel DDoS-aanvallen (hierna verder: DDoS-aanvallen) heeft laten uitvoeren door gebruik te maken van de website webstresser.org., echter, bevat het dossier geen aangifte of andere aanknopingspunten, waaruit het hof zou kunnen afleiden dat een geautomatiseerd werk daadwerkelijk belemmerd is geweest. Het hof is dan ook van oordeel dat verdachte ten aanzien van het primair ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

De raadsman verzoekt bij een bewezenverklaring toepassing te geven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Indien het hof daar niet in meegaat een geldboete op te leggen ter hoogte van € 500,- te voldoen in 5 maandelijkse termijnen.
Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. <..> Voor dit handelen heeft verdachte als verklaring gegeven dat hij op een online
gameplatform door zijn tegenstanders voortdurend werd lastiggevallen met DDoS-aanvallen. Verdachte heeft hiervan hinder ondervonden en heeft besloten om hetzelfde terug doen. Daanriee wist verdachte hoe hinderlijk en vervelend DDoS-aanvallen
kunnen zijn. Ter terechtzitting heeft verdachte uiteengezet dat hij dit uit zelfverdediging heeft gedaan en daar veel spijt van heeft. Tevens heeft het strafrechtelijk traject veel indruk gemaakt op verdachte, als first offender, en hij vreest voor de gevolgen die een veroordeling
zal hebben voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gelet op zijn toekomstplannen. Momenteel zit verdachte in de laatste fase van zijn studie <geanonimiseerd> <..> Het hof acht het gelet op het voorafgaande raadzaam te bepalen dat in verband met de
omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte, geen straf of
maatregel zal worden opgelegd

 

Contact met strafrechtadvocaat cybercrime

Cybercrime zaken vragen ervaring en kennis van deze strafzaken en op ddos aanvallen staan normal forse straffen. Mocht je in aanraking komen met justitie voor bijvoorbeeld het plegen van ddos aanvallen, neem dan ook direct contact op met Sander door het invullen van het contactformulier. 

Contactformulier advocaat Cybercrime

Direct gratis vrijblijvend contact met een cybercrime advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt fraude en cybercrime

Contactformulier advocaat Cybercrime

Direct gratis vrijblijvend contact met een cybercrime advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.