Steeds vaker anonieme tips over harddrugs

Steeds vaker anonieme tips over harddrugs

Steeds vaker anonieme tips over harddrugs.

Steeds vaker anonieme tips over harddrugs 

Uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem is gebleken dat het aantal anonieme meldingen over harddrugs vorig jaar met 20 procent gestegen is. Er werden in 2017 ruim 4000 meldingen gedaan.

De tips die worden doorgegeven hebben veelal betrekking op de productie van harddrugs en de handel in harddrugs. Ten opzichte van 2010 is het aantal meldingen zelfs verdubbeld. Vorig jaar werden dankzij de tips aan Meld Misdaad Anoniem meerdere grote partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en handel in drugs op straat aangepakt.

Ook wordt steeds vaker gehandeld in harddrugs via het zogenoemde ‘dark web’. Ook hierover werd een stijgende lijn waargenomen.

Als ervaren strafrechtadvocaat merken wij ook dat justitie steeds meer bezig is met het aanpakken van handel en productie in harddrugs. Door de anonieme tiplijnen komen steeds meer mensen in een strafrechtelijk onderzoek terecht en worden steeds meer mensen strafrechtelijk vervolgd.

 

Vrijblijvend contact ervaren strafrechtadvocaat voor productie en handel in harddrugs 

Als advocaat zijn wij gespecialiseerd in strafrecht en staan wij vaak cliënten bij die worden verdacht van handel in of productie van harddrugs. Door veel ervaring bereiken wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak. Als u strafrechtelijk vervolgd wordt, kunt u vrijblijvend contact met een ervaren strafrechtadvocaat van ons kantoor opnemen.