Veroordeling voor vervoeren illegaal vuurwerk van Duitsland naar Nederland

Veroordeling voor vervoeren illegaal vuurwerk van Duitsland naar Nederland

De rechtbank Overijssel heeft op 9 september 2019 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Veroordeling voor vervoeren illegaal vuurwerk van Duitsland naar Nederland

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Zo werd hij ervan verdacht samen met anderen 1475,5 kilogram professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland te hebben gebracht en voorhanden te hebben gehad. Daarnaast werd hij ervan verdacht samen met anderen munitie, te weten 5000 pyro-patronen, voorhanden te hebben gehad. Ten aanzien van het feit werd bij de gemeentewinkel een anonieme brief bezorgd waarin was vermeld dat er vuurwerk op de zolder van de paardenstal lag. Vervolgens trof de politie, op aanwijzing van de bewoner (medeverdachte), 130 dozen nitraten en 5 dozen knalpatronen aan.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft gesteld dat hij een zeer beperkte rol heeft vervuld met betrekking tot het vuurwerk. Hij geeft aan enkel contact te hebben gelegd ten behoeve van anderen. Hij zegt zelf geen vuurwerk te hebben vervoerd. De verdachte heeft ontkend dat hij wist dat er dozen met knalpatronen bij de lading zaten, waardoor hij daarvoor niet veroordeeld kan worden.

 

Oordeel rechtbank Overijssel

Op de desbetreffende dag is op de zolder van de paardenstal een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. De bewoner van het perceel, een medeverdachte, heeft verklaard dat medeverdachten eerder aan hem hadden gevraagd een partij vuurwerk voor hen te bewaren. De verdachte heeft bevestigd dat hij medeverdachte heeft gevraagd of hij vuurwerk in Duitsland wilde komen ophalen. Verdachte had dit vuurwerk in 2017 gekocht. Deze partij behoorde tot een andere partij vuurwerk waarvoor de verdachte al is veroordeeld. De verdachte stond met deze laatste partij in Duitsland, maar had door de aanhoudingen van de medeverdachten plotseling geen vervoer meer. Daarop heeft hij de medeverdachte gevraagd het vuurwerk in Duitsland te komen ophalen. In Duitsland is de partij overgeladen in de bus en aanhanger die de medeverdachte bij zich had. In de dozen zaken 1475,5 kilo bangers en 5000 pyro-patronen, zijnde munitie in de zin van de Wet Wapens en Munitie.

De verdachte heeft ten aanzien van het vervoeren en voorhanden hebben van het vuurwerk opzettelijk gehandeld, omdat hij deze zelf heeft gekocht. Verdachte heeft ontkend dat er knalpatronen bij de lading zaten. Uit verklaringen is echter gebleken dat er regelmatig wat mis ging met de leveringen. Hierdoor heeft de verdachte, door de inhoud van de dozen niet te controleren zoals hij zelf heeft verklaard, in ieder geval bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er ook andersoortig vuurwerk geleverd was.

Al met al heeft de verdachte het vuurwerk aldus gekocht en hij heeft medeverdachten voor het vervoer ervan ingeschakeld. Op verzoek van de verdachte is het vuurwerk vervolgens naar Nederland vervoerd. Het vuurwerk is opgeslagen bij de medeverdachte. De verdachte kon erover beschikken, waardoor het voorhanden hebben eveneens kan worden bewezen.

De verdachte heeft zich samen met anderen aldus schuldig gemaakt aan het over de grens van Duitsland naar Nederland vervoeren en voorhanden hebben van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.