Gevangenisstraf voor dealen en aanwezig hebben cocaïne en voorhanden hebben illegaal vuurwerk

Gevangenisstraf voor dealen en aanwezig hebben cocaïne en voorhanden hebben illegaal vuurwerk

De rechtbank Limburg heeft op 20 september 2019 uitspraak gedaan in een zaak over harddrugs en illegaal vuurwerk.

Gevangenisstraf voor dealen en aanwezig hebben cocaïne en voorhanden hebben illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Hij werd ervan verdacht opzettelijk professioneel illegaal vuurwerk binnen het grondgebied van Nederland te hebben gebracht, te hebben opgeslagen, vervaardigd, voorhanden te hebben gehad of aan een ander ter beschikking te hebben gesteld. Daarnaast werd hij verdacht van het dealen en opzettelijk aanwezig hebben gehad van cocaïne.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat heeft aangevoerd dat er sprake is van een kortere bewezenverklaarde pleegperiode dan ten laste is gelegd.

 

Oordeel rechtbank

De rechtbank acht alle feiten wettig en overtuigend bewezen.

 

Strafoplegging illegaal vuurwerk

De strafrechtadvocaat heeft verzocht aan de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden op te leggen, waarvan het onvoorwaardelijke deel gelijk dient te zijn aan het reeds ondergane voorarrest.

De rechtbank oordeelde als volgt. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het dealen van cocaïne, hetgeen een harddrug is met een verslavende werking. Door de verkoop en levering ervan heeft de verdachte bijgedragen aan de verspreiding en het gebruik van de drug en daarmee de gezondheid van personen in gevaar gebracht. Ook heeft de verdachte illegaal vuurwerk voorhanden gehad. De rechtbank stelt dat illegaal vuurwerk in de handen van een leek levensgevaarlijk is. Vanwege de reële kans op ontploffing van het vuurwerk heeft de verdachte anderen in gevaar gebracht. Deze bewezenverklaarde feiten zijn ernstige feiten die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen.

De rechtbank heeft de verdachte, in lijn met het pleidooi van de strafrechtadvocaat, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, met aftrek van de tijd die de verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan 98 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast is een taakstraf opgelegd voor de duur van 180 uur. Deze straf is lager dan de straf die door de Officier van Justitie is geëist, gelet op het feit dat de rechtbank uitgaat van een kortere pleegperiode. Daarnaast is de verdachte begonnen aan een opleiding en de rechtbank wil voorkomen dat deze opleiding te veel zou worden doorkruist door het uitvoeren van een langdurige taakstraf.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.