Bezit en opslaan 2000 kilo illegaal vuurwerk

Bezit en opslaan 2000 kilo illegaal vuurwerk

De rechtbank Overijssel heeft op 20 december 2018 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Bezit en opslaan 2000 kilo illegaal vuurwerk

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak werd verdacht van het opslaan, voorhanden hebben en ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk. Na een tip heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van de verdachte. In de woning en de garage is een grote partij professioneel illegaal vuurwerk aangetroffen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte stelt dat het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk aan een persoon niet wettig en overtuigend bewezen kan worden.

 

Oordeel rechtbank Overijssel

Allereerst heeft de rechtbank zich de vraag gesteld of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ter beschikking stellen van illegaal vuurwerk. Uit SMS-berichten is gebleken dat er de bewuste dag een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de verdachte en een persoon. De verdachte heeft dit erkend en heeft aangegeven dat het een vuurwerk-gerelateerde afspraak was, maar dat er geen vuurwerk is afgeleverd aan de persoon. Verder blijkt dat de politie 100 kilo illegaal vuurwerk in de woning van die desbetreffende persoon heeft aangetroffen. De rechtbank is echter van mening dat ieder bewijs ontbreekt dat dit vuurwerk eerder die dag door de verdachte ter beschikking is gesteld. De rechtbank spreekt de verdachte dan ook partieel vrij van het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk en volgt daardoor het pleidooi van de strafrechtadvocaat.

Het voorhanden hebben en opslaan van illegaal vuurwerk acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen. De verdachte heeft dit feit immers bekend en er is geen vrijspraak bepleit.

 

Strafoplegging rechtbank Overijssel

De rechtbank stelt allereerst dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het voorhanden hebben en het opslaan van een grote hoeveelheid illegaal professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik. De verdachte heeft pallets vol met vuurwerk, meer dan 2000 kilo, opgeslagen in zijn woning en garage. Hij heeft hierbij verklaard dat een deel van dit vuurwerk bedoeld was om te verkopen, om de kosten van zijn eigen vuurwerk terug te verdienen. De rechtbank oordeelt dat het voorhanden hebben en het opslaan van illegaal vuurwerk grote gevaren oplevert en maatschappelijk onacceptabele risico’s met zich meebrengt. Er was geen enkele veiligheidsvoorziening ingebouwd. De ontbranding van zulk zwaar en onveilig illegaal vuurwerk brengt risico’s met zich mee, niet alleen voor degene die het vuurwerk aansteekt, maar ook voor omstanders. Bijvoorbeeld ernstige gehoorbeschadiging of zwaar lichamelijk letsel kan het gevolg zijn. Door te handelen zoals de verdachte heeft gedaan heeft hij de gevolgen van zijn handelen op de koop toegenomen. Dit wordt de verdachte zwaar aangerekend, zeker omdat de opslag zich bevond in de nabije omgeving van woningen, supermarkten, een school en een tankstation.

De rechtbank Overijssel heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 240 dagen, waarvan 157 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast is hij veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

In deze zaak is goed te zien dat er zware straffen worden opgelegd bij illegaal vuurwerk. Wordt u zelf verdacht van het voorhanden hebben, ter beschikking stellen of opslaan van illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.