Opslaan 400 kilo illegaal vuurwerk in schuur leidt tot 12 maanden gevangenisstraf

Opslaan 400 kilo illegaal vuurwerk in schuur leidt tot 12 maanden gevangenisstraf

De rechtbank Overijssel heeft op 11 november 2019 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Opslaan 400 kilo illegaal vuurwerk in schuur leidt tot 12 maanden gevangenisstraf

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Hij werd er immers van verdacht twee pallets met professioneel vuurwerk van in totaal bijna 400 kilo, bestemd voor particulier gebruik, te hebben opgeslagen in een schuur naast zijn woning.

 

Feiten en omstandigheden

De meldkamer Meld Misdaad Anoniem had een melding ontvangen waarin werd vermeld dat de verdachte handelde in zwaar illegaal vuurwerk. Het vuurwerk zou volgens de melder opgeslagen zijn in de nieuwe schuur naast zijn woning. Als gevolg op deze melding zijn twee verbalisanten de volgende dag naar het betreffende adres gegaan. Daar troffen zij, naast de woning van de verdachte, een nieuwe schuur aan. In die schuur troffen zij op zolder achterin de hoek een grote partij dozen aan waarin vuurwerk zat. Dit vuurwerk is inbeslaggenomen en onderzocht. In totaal betrof het twee pallets met twintig dozen vuurwerk, met een totaalgewicht van 398 kilo. Al het onderzochte vuurwerk is aan te merken als professioneel illegaal vuurwerk.

 

Oordeel rechtbank Overijssel

De verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat er vuurwerk in zijn schuur aanwezig was. De schuur is echter eigendom van de verdachte en staat bij de woning waarin alleen de verdachte woont. Hieruit volgt dat hij als enig eigenaar van de schuur de feitelijke beschikkingsmacht over deze goederen had, aldus de rechter.

Vaststaat dat een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk is aangetroffen. De rechtbank acht dit een zodanig zwaarwegende, de verdachte belastende, omstandigheid die redengevend moet worden geacht voor het bewijs van het tenlastegelegde feit, waarvoor de verdachte geen redelijke verklaring heeft gegeven. De rechtbank acht de enkele verklaring van de verdachte dat hij niet wist dat deze grote hoeveelheid vuurwerk in zijn schuur was opgeslagen, omdat zijn vrienden die ook een sleutel van de schuur hadden daar ook spullen stallen, onvoldoende concreet en verifieerbaar nu de verdachte weigert namen en andere omstandigheden te noemen.

De rechtbank acht al met al wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk het tenlastegelegde vuurwerk voorhanden heeft gehad door dit op te slaan in zijn schuur.

 

Strafoplegging

De rechtbank stelt voorop dat de verdachte bijna 400 kilo illegaal vuurwerk heeft opgeslagen in een schuur. Dit brengt grote gevaren met zich mee voor de omgeving. De gevolgen zouden desastreus zijn als de opslagruimte met vuurwerk vlam zou vaten en de partij vuurwerk tot explosie zou komen. Desondanks was door de verdachte geen enkele veiligheidsvoorziening ingebouwd. Daarnaast is gebleken dat de verdachte vaker is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Al met al is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.