Veroordeling voor voorhanden hebben professioneel illegaal vuurwerk

Veroordeling voor voorhanden hebben professioneel illegaal vuurwerk

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 juli 2019 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Veroordeling voor voorhanden hebben professioneel illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Zo is aan de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van het voorhanden hebben en opslaan van professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik. Daarnaast werd hij verdacht van het medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van ongeveer 1336 kilo vuurwerk buiten een voor de opslag van vuurwerk toegelaten inrichting.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank stelt op grond van bewijsmiddelen vast dat de volgende hoeveelheden illegaal vuurwerk bij de verdachte zijn aangetroffen, te weten 240 kilo Chinese rollen, 130 kilo nitraten, 260 kilo en 16 stuks flowerbeds, 256 signaalraketten en 1000 stuks knalvuurwerk. Daarnaast is bij de verdachte 1336 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen buiten een voor de opslag van vuurwerk toegelaten inrichting.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte en medeverdachten particulieren zijn en het vuurwerk is in hun aanwezigheid aangetroffen. Hierdoor is al het aangetroffen vuurwerk professioneel van aard.

De verdachte heeft verklaard dat hij het vuurwerk heeft gekocht om het vervolgens aan particulieren ter beschikking te stellen. Hij heeft het vervolgens in een loods opgeslagen, waar het door de politie is aangetroffen. De rechtbank acht, gelet op deze bekennende verklaring van de verdachte in samenhang met de overige bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft gesteld dat kan worden volstaan met oplegging van een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Zij stelt daartoe dat in vergelijkbare zaken niet is besloten tot oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die langer was dan het voorarrest. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte geven aanleiding om geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen. Zo is er sprake van schuldenproblematiek bij de verdachte, hetgeen heeft geresulteerd in onderbewindstelling. Oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou dat traject doorkruizen en de financiële situatie verergeren. Daarnaast is de verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld.

 

Strafoplegging rechtbank

De rechtbank stelt dat de verdachte een aanzienlijke hoeveelheid illegaal professioneel vuurwerk voorhanden heeft gehad en heeft opgeslagen in een ruimte die daarvoor niet was ingericht. De rechter is van mening dat het strafbare feit een langdurige vrijheidsbenemende straf rechtvaardigt. Hierdoor wordt de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen. De rechter volgt echter het standpunt van de strafrechtadvocaat van de verdachte en ziet aanleiding het onvoorwaardelijke deel van de straf te beperken tot de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht, namelijk 26 dagen. De verdachte hoeft hierdoor niet terug naar de gevangenis. Hierbij is een proeftijd van twee jaar bepaald. Daarnaast is een taakstraf voor de maximale duur van 240 uur opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.