Opblazen woonboot met illegaal vuurwerk

Opblazen woonboot met illegaal vuurwerk

De rechtbank Den Haag heeft op 29 april 2019 uitspraak gedaan in een zaak waarbij een woonboot, waarvan de bewoner gewond is geraakt door rondvliegend glas, is opgeblazen door illegaal vuurwerk.

Opblazen woonboot met illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door het afsteken van illegaal vuurwerk.

 

Feiten en omstandigheden

Op de desbetreffende avond heeft er een explosie plaatsgevonden op de woonboot van het slachtoffer. Het slachtoffer is gewond geraakt door rondvliegend glas. Op de voordeur was een vuurwerkbom, ofwel illegaal vuurwerk, vastgeplakt en vervolgens is dit aangestoken en geëxplodeerd. Het slachtoffer heeft een groot aantal verwondingen opgelopen over zijn rechter lichaamshelft, gezicht, hals, borstkas en arm. Hij had diepere wonden met glasresten op zijn buik. Ook heeft zijn gehoor schade ondervonden. De gebeurtenis heeft psychisch grote gevolgen gehad voor het slachtoffer.

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan!

 

Oordeel rechtbank

De vuurwerkbom die de verdachte op de voordeur van de woonboot tot ontploffing heeft gebracht, is zwaar illegaal vuurwerk dat een enorme knal en drukgolf veroorzaakt. Het is een feit van algemene bekendheid dat rondvliegende glasscherven zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Ook kan de harde knal blijvende gehoorschade veroorzaken, ook dat is een feit van algemene bekendheid. De woonboot van het slachtoffer is een relatief kleine woonboot. Op het moment van de ontploffing stond het slachtoffer ongeveer twee meter van de voordeur waarop de vuurwerkbom was bevestigd en even later tot ontploffing kwam.

De rechtbank oordeelt, op grond van deze feiten, dat het slachtoffer een aanmerkelijke kans had om blijvend letsel over te houden van dit zware stuk vuurwerk toen dat tot ontploffing werd gebracht. Met zijn handelen heeft de verdachte naar het oordeel van de rechtbank die aanmerkelijke kans willens en wetens aanvaard, waardoor hij voorwaardelijk opzet heeft gehad op de poging tot zware mishandeling van het slachtoffer.

 

Strafoplegging illegaal vuurwerk

Het tot ontploffing brengen van illegaal vuurwerk op een woonboot is aan te merken als een delict met een enorm gevaarzettend karakter ten aanzien van personen en goederen in de omgeving. Het is niet aan het handelen van de verdachte te danken dat het letsel van het slachtoffer en de schade aan de woonboot relatief beperkt zijn gebleven.

De verdachte is veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 346 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.