Gevangenisstraf voor afsteken illegaal vuurwerk

Gevangenisstraf voor afsteken illegaal vuurwerk

De rechtbank Rotterdam heeft op 23 november 2018 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Gevangenisstraf voor afsteken illegaal vuurwerk

Oordeel rechtbank Rotterdam illegaal vuurwerk

De verdachte heeft tijdens de jaarwisseling illegaal vuurwerk afgestoken samen met zijn zwager. De rechtbank Rotterdam is van mening dat de verdachte een significante bijdrage heeft geleverd aan het afsteken van het illegaal vuurwerk, te weten de mortierbommen. De rechtbank is tot dit oordeel gekomen, doordat de verdachte de medeverdachte heeft geholpen de mortierstellage uit de bestelbus te tillen en dat de verdachte de elektronische ontsteking voor het ontsteken van de mortierbommen heeft verzorgd. Hierdoor is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte, waardoor medeplegen wettig en overtuigend kan worden bewezen. Het feit dat de verdachte niet diegene is geweest die op de knop heeft gedrukt om de mortierbommen daadwerkelijk te ontsteken, doet daar niet aan af.

Daarnaast acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte illegaal vuurwerk, ook zelfgemaakt illegaal vuurwerk, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad. De verdachte heeft dit feit bekend en heeft geen vrijspraak bepleit.

 

Strafoplegging illegaal vuurwerk

De rechtbank Rotterdam stelt dat de verdachte en zijn zwager zonder voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben genomen en zonder te beschikken over de daarvoor benodigde deskundigheid, met een zelfgebouwde mortierstellage mortierbommen hebben afgeschoten. Dit illegaal vuurwerk is afgeschoten op de openbare weg, in een woonwijk in het bijzijn van verschillende omstanders, onder wie jonge kinderen. De rechtbank Rotterdam stelt dat verdachte onaanvaardbare veiligheidsrisico’s heeft genomen. Daarnaast is uit de verklaring van de medeverdachte gebleken dat dit voorval geen incident was, maar dat de verdachte en hij in de afgelopen jaren al eerder illegaal vuurwerk hebben afgestoken.

Ook heeft de verdachte (zelfgemaakt) illegaal vuurwerk in zijn woning voorhanden gehad. De rechtbank oordeelt dat de verdachte, gelet op de reële kans op ontploffingsgevaar met het opslaan van het vuurwerk in de woning midden in een woonwijk zijn buren en hun woningen en andere goederen in gevaar heeft gebracht. De verdachte heeft hiervoor geen oog gehad en heeft zich alleen laten leiden door zijn passie voor vuurwerk. Verder is de verdachte eerder veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit. Al met al is de verdachte door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Als bijzondere voorwaarde is gesteld dat de veroordeelde geen vuurwerk in zijn bezit zal hebben, dan wel zal afsteken.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

In deze zaak is goed te zien dat er zware straffen staan op illegaal vuurwerk. De verdachte in deze zaak is immers veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Zelf verdacht van illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Op deze wijze zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo!