Veroordeling voor voorhanden hebben 15.000 kilo illegaal vuurwerk

Veroordeling voor voorhanden hebben 15.000 kilo illegaal vuurwerk

De rechtbank Overijssel heeft op 15 maart 2019 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Veroordeling voor voorhanden hebben 15.000 kilo illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Hij werd er kortgezegd van verdacht tezamen en in vereniging met anderen ongeveer 15.000 kilo professioneel illegaal vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te hebben opgeslagen en voorhanden te hebben gehad. Daarnaast werd hij ervan verdacht tezamen en in vereniging met anderen, zonder dat hij gespecialiseerde kennis heeft, dezelfde hoeveelheid professioneel illegaal vuurwerk te hebben opgeslagen dan wel voorhanden te hebben gehad.

 

Feiten en omstandigheden

Op de desbetreffende dag werden door de Duitse politie in een bunker de verdachte en medeverdachten aangetroffen. Zij waren vuurwerk aan het uitladen, dat naar Duitse regelgeving illegaal vuurwerk betrof. In de bunker werden 12 pallets aangetroffen die met zwarte folie waren omwikkeld. Het bleek te gaan om ongeveer 15.000 kilo illegaal vuurwerk. Voor de opslag van vuurwerk in de betreffende bunker was geen vergunning verleend.

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzet heeft gehad op de opslag en het voorhanden hebben van professioneel illegaal vuurwerk. Niet valt uit de bewijsmiddelen op te maken dat het ging om professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik. De verdachte is voor dit deel van de tenlastelegging vrijgesproken.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft ter terechtzitting een lagere straf bepleit dan die door de Officier van Justitie werd geëist (onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden). Hiertoe heeft de raadsman aangevoerd dat het vuurwerk niet op een gevaarlijke plek was opgeslagen en dat het ook niet op een gevaarlijke wijze is vervoerd. De bunker was geschikt voor het opslaan van explosieven. De strafrecht advocaat heeft verzocht te volstaan met een maximale taakstraf en een voorwaardelijke straf als stok achter de deur.

 

Strafoplegging rechtbank

De verdachte heeft zich samen met medeverdachten schuldig gemaakt aan het opslaan en voorhanden hebben van een zeer grote hoeveelheid professioneel illegaal vuurwerk, terwijl zij daar geen gespecialiseerde kennis van hadden. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is uit het oogpunt van generale preventie de aangewezen straf.  

De rechtbank houdt echter rekening met een aantal strafverlichtende factoren. Zo is de verdachte niet eerder voor soortgelijke delicten veroordeeld en ging het om een zaak die al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de verdachte het vuurwerk, samen met de medeverdachten, opgeslagen in een bunker, niet in een woonomgeving. Al met al legt de rechter de verdachte, in lijn met het standpunt van de strafrechtadvocaat, een taakstraf op voor de duur van 240 uur.

 

Strafrechtadvocaat illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.