ISD-maatregel voor vijftien gevallen van oplichting

ISD-maatregel voor vijftien gevallen van oplichting

De rechtbank Rotterdam heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan in een zaak over oplichting.

ISD-maatregel voor vijftien gevallen van oplichting

Aan de verdachte in deze zaak is oplichting en poging tot oplichting ten laste gelegd. De verdachte werd ervan verdacht dat hij meerdere mensen heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen, door hen bedrieglijk of in strijd met de waarheid mede te delen dat het verlies van de bodemplaat van de auto van het slachtoffer schade heeft veroorzaakt aan zijn auto en dat deze schade vergoed diende te worden. Daarnaast is ten laste gelegd dat hij in meerdere gevallen heeft geprobeerd slachtoffers te bewegen tot afgifte van een geldbedrag door bedrieglijk of in strijd met de waarheid mede te delen dat de auto van het slachtoffer de bodemplaat heeft verloren, waardoor de auto van de verdachte meer schade heeft veroorzaakt aan de auto dan in eerste instantie is gedacht en dat deze extra schade ook vergoed diende te worden door het slachtoffer. Ten aanzien van de ten laste gelegde feiten sprak verdachte veelal oudere mensen aan die in nieuwe auto’s reden.

 

Standpunt strafrechtadvocaat en rechtbank Rotterdam

Ten aanzien van één van de ten laste gelegde feiten heeft de verdachte gepoogd om een slachtoffer opnieuw op te lichten door haar mede te delen dat de bodemplaat van haar auto meer schade heeft veroorzaakt aan zijn auto dan het bedrag dat zij reeds betaald had. Uit de bewijsstukken blijkt dat het slachtoffer de verdachte heeft weggestuurd toen hij met dit nieuws kwam, waardoor niet gesproken kan worden van een strafbare poging, waardoor de verdachte van dit feit wordt vrijgesproken. Daarnaast heeft de strafrecht advocaat van de verdachte vrijspraak bepleit ten aanzien van de ten laste gelegde component ‘medeplegen’. De rechtbank is van oordeel dat dit inderdaad niet kan worden bewezen, de rechtbank volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat en oordeelt dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen, waardoor hij hiervoor wordt vrijgesproken.

Ten aanzien van de overige ten laste gelegde feiten heeft de verdachte bekend, waardoor deze feiten zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard door de rechtbank. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan elf gevallen van oplichting en vier gevallen van poging tot oplichting.

 

Strafoplegging voor oplichting

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich specifiek op oudere mensen heeft gericht. Hierbij gebruikte de verdachte leugens om een groot aantal personen ertoe te bewegen geld aan hem af te geven, geld dat hij vervolgens gebruikte om te voorzien in zijn cocaïneverslaving en andere levensbehoeften. De rechtbank oordeelt daarnaast dat de verdachte meermalen eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Al met al wordt door de rechtbank gelast dat de verdachte wordt geplaatst in een inrichting voor stelselmatige daders voor de duur van twee jaren. Ook legt de rechtbank de verdachte maatregelen tot schadevergoeding op ten aanzien van de gedupeerden.

 

Strafrechtadvocaat voor oplichting

Een strafrecht advocaat kan er, dankzij een goed en sterk verweer, voor zorgen dat een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u, als verdachte van oplichting, wordt bereikt. Een ervaren strafrechtadvocaat voor oplichting kan u dan ook bijstaan in een soortgelijke zaak. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen en vervolgens een goed en sterk verweer voeren. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor oplichting. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor oplichting direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.